Енциклопедия Дарителството

О

О

Отчет на Русенската гимназия… за уч. 1899–1900. ……………………………………………………… Отчет на Русенската държавна мъжка гим- назия „Княз Борис“ за учебната 1899–1900. Русе, 1900.                                                                                                                                               Отчет на Русенската гимназия… за уч. 1903–1904. ………………………………………………………. Отчет на Русенската държавна мъжка гим- назия „Княз Борис“ за учебната 1903–1904. Русе, 1904.

Тагове

Назад