Енциклопедия Дарителството

Е

Е

ЕБ   ……………………………………………………………………………. Енциклопедия „България“. T. 1–7, С., 1978–1997.

Екзарх Йосиф I в спомени…   ……………………… Екзарх Йосиф I в спомени на съвременници. С.,1995.

Енциклопедия. Дарителството… …………….. Енциклопедия Дарителството. Дарителски фондове и фондации в България 1878–1951. Т. 1–2, С. 2011

Тагове

Назад