Енциклопедия Дарителството

В

В

Велев, С. Златна книга… ………………………………. Златна книга на дарителите за народна просвета. Кн. 1. Пловдив, 1907.

Тагове

Назад