Енциклопедия Дарителството

„ГЕОРГИ И СТОЯНКА А. ПОПОВИ“

„ГЕОРГИ И СТОЯНКА А. ПОПОВИ“

Дарители са: АННА АС. РАЙЧЕВА от София (неизв.), ЗОРА НОЙКОВА (неизв.), НЕДА АНДРОВА от Враца (неизв.) и ТОТА КОЙЧЕВА (неизв.).
Дарителите дават 200 хил. лв., инкубатор и портрет на съпрузите Георги и Стоянка А. Попови, в чиято памет се прави дарението. Волята ИМ е половината от сумата (100 хил. лв.) ДА се употреби за построяване на Павилион на птичарите при птицевъдната опитна станция в София, наречена „Георги и Стоянка А. Попови“. С останалата сума (100 хил. лв.) ДА се учреди фонд „Георги и Стоянка А. Попови“ при МЗДИ. От лихвите на фонда ДА се дава премия на най-добрия птицевъд.
По решение на XXV ОНС, утвърдено с указ от 31 юли 1943 г., на МЗДИ се разрешава ДА приеме сумата 200 хил. лв. и ДА основе фонд. Сумата се влага в БЗКБ. Инкубаторът и портретът се предават в Музея на птицевъдната опитна станция в София.
Фондът се управлява от МЗДИ според изготвен за него правилник. Други данни за фонда няма.

ЦДА, ф. З к, оп. 10, а.е. 230, л. 15; ДВ, № 76, 4 авг. 1943. (Ц. Величкова)

Назад