Енциклопедия Дарителството

“ЧОНО НЕДЯЛКОВ”

“ЧОНО НЕДЯЛКОВ”

Дарител е Чоно Недялков (10 ян. 1870 – 2 февр. 1937) – учител. Роден в с. Войнягово, Карловско. Установява се да живее във Варна, където и умира. С тайно завещание, направено на 4 май 1936 г., дарителят определя за свой универсален наследник основното училище в родното си село, на което завещава цялото си имущество. В мотивите си за това решение той посочва съзнанието за “нравствения ми дълг към България и особено към родното ми село”. Волята на дарителя е от завещаното имущество да се образува фонд на негово име при основното училище във Войнягово. Когато капиталът му нарасне и стане 500 хил. лв., от лихвите му да се издържа един ученик или ученичка, родени в същото село, завършили основното си образование и прогимназия там, да завърши средно или висше образование. Младежът трябва да бъде доказано беден, с отличен успех и да бъде посочен от учителския съвет. Висшето образование, което ще учи, трябва да бъде медицинско. Като капитал на фонда дарителят завещава: срочен и безсрочен влог в кооперация “Напред” – Варна, на стойност 16 хил. лв., без определен падеж, 6 хил. лв. по изпълнителен лист, издаден от Варненския околийски съд, сумите от посмъртните фондове при МНП и Учителския съюз, от посмъртния фонд при ловната организация “Сокол” и от посмъртната каса на личните пенсионери, както и сумата от пенсията, която се следва до смъртта му и известно време след нея. Дарителят разпорежда също цялата му покъщнина да бъде разпродадена и получената сума да бъде внесена в приход на фонда.

Правилникът на фонда е приет на 7–8 юли 1940 г. на съвместно заседание на общинското управление на с. Баня, Пловдивско, към което се числи с. Войнягово, и училищното настоятелство. Според него фондът е отделна юридическа личност и в качеството си на универсален наследник на дарителя има за цел да прибере завещаните суми и да се грижи за увеличаване на капитала му. След като капиталът нарасне на 500 хил. лв., да служи за издръжка на един младеж от с. Войнягово, съгласно волята на дарителя. Фондът се управлява от кмета на Банянската община, в качеството му на председател на училищното настоятелство, средищния директор и директора на Войняговската прогимназия. В случай че с. Войнягово стане самостоятелна община, се предвижда управлението на фонда да се прехвърли към нея. Капиталът му се съхранява в БЗКБ – клон Карлово. Правилникът предвижда една от улиците в с. Войнягово да се нарече на името на дарителя, негови портрети да се сложат в училището и в читалището на селото и да му се прави помен в деня за почит на паметта на загиналите във войните войняговци.
Правилникът е утвърден от МНП на 9 септ. 1940 г.
До май 1942 г. сумите по фонда не са събрани, поради отказа на кооперация “Напред” да ги приведе на училищното настоятелство при Банянската община, под предлог, че фонд “Чоно Недялков” е отделна юридическа личност. МНП отправя настоятелно писмо до кооперацията с уточнение, че председателят на училищното настоятелство в с. Баня е оторизиран да управлява фонда. Липсват данни за последиците от тази намеса на министерството и по-нататъшната съдба на фонда.

Д. Гоцева

Назад