Енциклопедия Дарителството

“ЯНАКИ СТЕФАНОВ”

“ЯНАКИ СТЕФАНОВ”

Дарител е Янаки Стефанов Найдов (1864 – 15 март 1941) – рентиер. Роден в Крушево, Македония. Живее и умира в София.
На 4 ноем. 1934 г. дарителят прави тайно завещание, заверено нотариално през 1935 г. С него той се разпорежда със сумите, които има на влог в БТБ – София, по следния начин: 50 хил. лв. дарява на Комитета за подпомагане на бедни и недъгави старци за издръжка на приюта за старци в Подгумерския манастир, Софийско; 50 хил. лв. – на фондация “Всех скорбящих радость” за издръжка на социалния ѝ дом; 100 хил. лв. – на БЧК за подпомагане на болницата “Червен кръст”, София; 50 хил. лв. за фонд “Янаки Стефанов” при МНП, от лихвите на който да се купуват учебни пособия на бедни ученици в българското училище в гр. Крушево, като до откриването на такова училище лихвите да се използват за купуване на учебни пособия на бедни ученици от столичните основни училища; по желание на дарителя остатъкът от сумата по влога трябва да се предаде на Съюза “Обществена подкрепа” при МВРНЗ за подпомагане на бедни граждани. За изпълнител на последната си воля Я. Стефанов определя министъра на народното просвещение.

Съгласно чл. 12 от Закона за данъка върху имоти, придобити по безвъзмезден начин, от името на институциите министър-председателят и министър на народното просвещение проф. Богдан Филов декларира за получената по завещанието на Я. Стефанов сума 2 998 108 лв. (към 1942). Наследниците на дарителя оспорват завещанието и завеждат дело. Техните претенции се основават на факта, че към датата на завещанието сметката в БТБ възлиза на 1,884 млн. лв. От своя страна МНП опонира, че сумата е нараснала главно от лихви и че намерението на дарителя е да завещае на посочените от него институции цялата сума по влога. Данни за изхода на делото не са намерени.
На 30 май и 26 юни 1947 г. МНП иска сведение от БТБ за състоянието на вложените от Я. Стефанов Найденов средства. На 14 авг. с.г. банката отговаря, че няма влогове на негово име. Дали заради грешно подаденото име – Найденов, вместо Найдов, или по други причини, не е ясна съдбата на дарените средства.

Д. Гоцева

Назад