Енциклопедия Дарителството

“ЦВЕТА И ИВАН ЦВЕТКОВИ”

“ЦВЕТА И ИВАН ЦВЕТКОВИ”

Дарител е Надежда Иванова Цветкова, по мъж Васил Манолова (неизв.) – учителка в ХІІІ прогимназия в София. Със заявление от 20 ян. 1940 г. до МНП дарителката предоставя 10 хил. лв. за образуване на фонд в памет на покойните ѝ родители. Волята ѝ е фондът да служи за купуване на дрехи и учебници на крайно бедни деца или за купуване на продукти за трапезарията при училището в с. Осиковска Лакавица, Ботевградско.
Фондът е образуван със заповед на министъра на народното просвещение от 24 ян. 1940 г. и се вписва (1941) в бюджета на фонд “Завещатели и дарители”. По решение на учителския съвет лихвите се отпускат в началото на всяка учебна година на основното народно училище в с. Осиковска Лакавица за подпомагане на бедни деца или за закупуване на продукти за трапезарията при училището – по решение на Учителския съвет.
В писмо до дарителката МНП изказва благодарност за нейния жест, с който “ведно с увековечаване името на покойните ви родители, безшумно се стремите да подпомогнете жадните за наука и просвета бедни деца”.
Към 1 ян. 1947 г. капиталът на фонда е 15 хил. лв., вложени в облигации от БДЗ (1923).
Фондът е закрит през 1948 г. с вливане на фонд “Завещатели и дарители” при МНП към държавния бюджет.

Д. Гоцева

Назад