Енциклопедия Дарителството

„ПЕТКО И ХРИСТО ИВ. БРАТОВАНОВИ“*

„ПЕТКО И ХРИСТО ИВ. БРАТОВАНОВИ“*

Дарител е СТЕФАН ИВАНОВ БРАТОВАНОВ (11 ноем. 1879 – неизв.) – чиновник. Роден в Севлиево. Завършва Априловската гимназия в Габрово. През 1900 г. е учител в у-ще „Св. св. Кирил и Методий“ в родния си град. След това работи като митнически чиновник при Министерството на финансите. Автор на песнички за деца. Редовен сътрудник на детското списание „Българче“ и вестниците „Поточе“ и „Росица“. Полага основите на детска библиотека при у-ще „Св. св. Кирил и Методий“, която носи неговото име. Създава няколко фонда за подпомагане на просветата в Севлиево.
На 15 апр. 1943 г. внася в БНБ – София, облигации с номинална стойност 55 хил. лв., към които през 1948 г. добавя нови. Те достигат общо 70 хил. лв. и са за образуване при МНП на фонд на името и в памет на покойните му по-големи братя – Петко и Христо Ив. Братованови. Петко Ив. Братованов (1 юли 1865 – 21 септ. 1933) е дългогодишен акцизен началник и ревизор, а през 1922–1923 г. – кмет на Севлиево. Христо Ив. Братованов (1872 – 17 ян. 1920) помага на баща си в работата му като манифактурист терзия.
Волята на дарителя е фондът ДА служи за подпомагане музикалното възпитание на децата и ДА бъде в полза на Съюза на композиторите и музиколозите. За неговото увеличаване предлага през първите три на всеки пет години приходите ДА се капитализират, а през останалите две – ДА се използват, и тази схема ДА се прилага, докато фондът достигне 100 хил. лв. През първите две години, в които приходите се разходват, от тях ДА се дават награди на „най-хубавите детско-юношески песни, включително сценки и оперетки“, избрани след проведен от Съюза на композиторите и музиколозите конкурс. През следващите две години ДА отиват за закупуване на нови книги за детската библиотека, основана от Ст. Братованов при у-ще „Св. св. Кирил и Методий“ в Севлиево (вж. „Радка и Вацо Братованови“ – фонд).
Фонд „Петко и Христо Ив. Братованови“ е учреден на 23 авг. 1948 г. със заповед на МНП, но още същата година престава ДА съществува с вливането на фонд „Завещатели и дарители“ при Министерството в държавния бюджет.

ЦДА, ф. 177 к, оп. 4, а.е. 286, л. 1–16; а.е. 463, л. 135–137; Един приятел на малките. С., 1944; Юб. сб. 100 г. Хаджи Стояновото у-ще…, 67–68. (К. Анчова)

Назад