Енциклопедия Дарителството

“ЕДНА ОТ МНОГОТО НЕЗНАЙНИ”

“ЕДНА ОТ МНОГОТО НЕЗНАЙНИ”

Основателка на фонда е госпожица ЗДРАВКА КЪНЧЕВА (неизв.), управителка на Дом за студентки “Ив. Янков Станчев” при СУ.
С писмо от 7 юни 1944 г. 3. Кънчева съобщава на ректора на СУ, че е наредила на централата на ловешката потребителна кооперация “Напредък” в София да прехвърли на СУ сумата 132 хил. лв., предназначена за образуване на фонд под името “Една от многото незнайни”. Средствата са внесени на 10 ян. 1945 г. в БЗКБ. Според волята на дарителката всяка учебна година лихвите от капитала трябва да се дават като награда на студентка от СУ, която е проявила трудолюбие и преданост към науката. На заседание от 23 май с.г. АС приема дарението.
На 24 септ. 1945 г. 3. Кънчева прави допълнително дарение от 18 хил. лв. към образувания фонд, с което неговият капитал нараства на 150 хил. лв. Към 31 дек. 1950 г. в текущата сметка на фонда фигурират 153 162 лв. На 9 февр. 1952 г. по нареждане на КНИК капиталът (в размер 154 673 лв.) е внесен в приход на държавния бюджет.

ДА–София, ф. 994 к, оп. 2, а.е. 139, л. 1–22; а.е. 160, л. 2–12. (М. Тодоракова)

Тагове

Назад