Енциклопедия Дарителството

“ЕЛЕНА И НИКОЛА СТОЯНОВИ БОЯДЖИЕВИ”

“ЕЛЕНА И НИКОЛА СТОЯНОВИ БОЯДЖИЕВИ”

Дарител е ЗОЙКА ГЕОРГИ КЪРДЖИЕВА (неизв.). Родена в Горна Оряховица, жителка на Търново.
С писмо от 20 февр. 1940 г. 3. Кърджиева, в желанието си да подпомогне народната просвета и да увековечи имената на родителите си, уведомява МНП за внесени 20 хил. лв. в БНБ, София, за образуване на фонд “Елена и Никола Стоянови Бояджиеви” към МНП.
Фондът е учреден със заповед на министъра от 26 февр. 1940 г. и влиза в обединените фондове “Завещатели и дарители” при МНП. През февр. 1941 г. 3. Кърджиева прави ново дарение от 10 хил. лв., с което увеличава капитала на фонда, който към 1 ян. 1941 г. възлиза на 30 349 лв., към 1 ян. 1944 г. – на 43 796 г., към 1 ян. 1948 г. – на 50 хил. лв. Лихвите, съгласно волята на дарителката, се дават на Женското благотворително д-во “Просвета” в Горна Оряховица за издръжка на стопанското у-ще “Трудолюбие”. В случай на неговата ликвидация да служат за подпомагане на бедни ученички от гимназията в града. През 1941 г. МНП изпраща на д-во “Просвета” първите 600 лв. лихви от фонда.
Фондът е ликвидиран през 1948 г., когато със Закона за бюджета средствата от фонд “Завещатели и дарители” при МНП са включени в бюджета на държавата.

ЦДА, ф. 177 к, оп. 1, а.е. 89, л. 43, 58, 79; оп. 4, а.е. 185, л. 1–16; а.е. 467,
л. 170–173. (М. Тодоракова)

Тагове

Назад