Енциклопедия Дарителството

“ЕЛЕНА ПОПНИКОЛОВА”

“ЕЛЕНА ПОПНИКОЛОВА”

Дарител е СИМЕОН, митрополит ВАРНЕНСКО-ПРЕСЛАВСКИ (вж. “Авксентий Велешки” – фонд). През 1924 г. прави дарение от 30 хил. лв. в памет на своята майка Елена Попниколова (неизв.). Желанието му е да подпомогне бед­ни ученици от основните училища в родния град Бургас.
Дарението е прието и фондът е образуван със заповед на министъра на просветата от 25 февр. 1924 г. Включен е в обединения фонд “Завещатели и дарители”. Управлява се от МНП. През 1928–1934 г. приходите от капитала, възлизащи на 1700–3000 лв., ежегодно се отпускат на училищното настоятелство в Бургас. С тях се закупуват учебни помагала, дрехи и обувки за бедните ученици. По неизвестни причини след 1934 г. МНП спира да превежда средствата. Част от тях са вложени в ДЦК. В резултат капиталът на фонда нараства и към 1 ян. 1933 г. възлиза на 43 197 лв., към 1 ян. 1936 г. – на 45 225 лв., към 1 ян. 1939 г. – на 55 700 лв., към 1 ян. 1947 г. – 120 315 лв.
Фондът е закрит през 1948 г. след вливането на фонд “Завещатели и дарители” при МНП в държавния бюджет.

НА–БАН, ф. 144 к, оп. 1, а.е. 104: ЦДА, ф. 177 к, оп. 4, а.е. 457, л. 3–12.

(P. Стоянова)

Тагове

Назад