Енциклопедия Дарителството

“ЕЛЕНА СЕРАФИМОВА”

“ЕЛЕНА СЕРАФИМОВА”

Дарител е ЕЛЕНА ИВАНОВА СЕРАФИМОВА (неизв.) – учителка. Родена в Свищов. Получава образованието си в Киев. Учителства в Свищов и София. 25 години преподава в Първа и Втора софийска девическа прогимназия.
Е. Серафимова дарява 95 хил. лв. на БАН (50 хил. лв. на 7 дек. 1932 г., на 31 окт. 1938 г. – 20 хил. лв., на 16 февр. и 10 окт. 1940 г. – 10 хил. и 15 хил. лв.). С писмо от 21 ян. 1936 г. дарителката желае сумата да се остави за капитализиране. Когато сумата се удвои, лихвите да се използват за нуждите на Академията.
Фондът е образуван през 1935 г. и се контролира от УС на БАН. Съгласно волята на дарителката и по силата на чл. 2 от Общата наредба за даване на награди от фондовете при Академията, фонд “Елена Серафимова” е оставен да се капитализира. Награди не са давани.
На 31 дек. 1939 г. сумата 75 353 лв. се отпуска за издаването на Български ботанически речник. След използването на фонда по предназначение към 1 ян. 1946 г. остатъкът от капитала е 5 хил. лв. През 1947 г. фондът е напълно оползо­творен според волята на дарителката за нуждите на Академията.

НА–БАН, ф. 1 к, оп. 2, а.е. 1197, л. 1–10 ; БИА–НБКМ, ф. 8, а.е. 2, л. 120–121; ЦДА, ф. 177 к, оп. 4, а.е. 65; Книга за дарителите на БАН…, 317–320; БВИ, с. 589.

(Ц. Величкова)

Тагове

Назад