Енциклопедия Дарителството

“ЕЛЕНА СОМОВА”

“ЕЛЕНА СОМОВА”

Дарител е ЕЛЕНА СОМОВА (1851 – 30 септ. 1916) – земевладелка, розо­производителка, търговка, общественичка. Родена в Сопот, в заможно семейство. Една от най-дейните членки на Женското благотворително д-во “Зора”. Активно работи за процъфтяването на църковно-училищното дело в града. Умира в Сопот.
Фондът е образуван с дарение, съгласно устно изказано желание в последните часове на живота ѝ. Изпълнител на нейната воля става синът ѝ Никола Сомов, който с писмо от 2 септ. 1917 г. подарява на МНП сумата 5 хил. лв. за учредяване на фонд “Елена Сомова”. Лихвите на фонда да се използват за закупуване на учебни пособия, дрехи и обувки на бедни ученици от първоначалното училище и прогимназията в Сопот.
Фондът е учреден със заповед на МНП от 14 септ. 1917 г. Управлява се от МНП. Сумата е внесена на срочен влог в БЗБ на 22 ян. 1918 г. Капиталът на фонда нараства и възлиза съответно на: 6017 лв. към 1 апр. 1927 г., към 1 ян. 1935 г. е 6688 лв., към 1 ян. 1939 г. е 12 769 лв., към 1 ян. 1944 г. е 13 хил. лв. и до 1947 г. не нараства. През 1937 г. капиталът на фонда е вложен в облигации от БДЗ (1923).
От 1920 г. ежегодно лихвите на фонда са превеждани на училищното настоятелство. Последната вноска по предназначението на фонда е изплатена през 1946 г. Сопотското училищно настоятелство е получило от фонда общо сумата 8040 лв. През 1944 г. от фонда е отпусната еднократна помощ на Венко Николов в размер на 2 хил. лв.
Фондът е закрит през 1948 г. със сливането на фонд “Завещатели и дарители” при МНП с държавния бюджет.

ЦДА, ф. 177 к, оп. 4, а.е. 403; Пашев, Г. Златна книга…, 453–454. (Д. Гоцева)

Тагове

Назад