Енциклопедия Дарителството

“ЕПИСКОП БОРИС СТОБИЙСКИ”

“ЕПИСКОП БОРИС СТОБИЙСКИ”

Дарител е БОРИС СТОБИЙСКИ, епископ (светско име Вангел Симов) (1888 – неизв.) – висш духовник. Роден в с. Гявато, Ресенско. Образование получава в родното си село и в Цариград. Завършва с отличие Българската мъжка гимназия “Д-р П. Берон” в Одрин, Духовната семинария в Цариград (1910) и Богословския факултет в гр. Черновиц, Австрия. Следва философия във Виена. През 1910 г. приема монашество и е ръкоположен в йеродяконски чин. Учителства в Бачковското свещеническо училище и в Духовната семинария в Пловдив. Протосингел на Софийската митрополия (1923–1924), началник на Културно-просветното отделение при Св. синод на българската православна църква (1924–1926), ректор на Софийската духовна семинария (1926–1931). Ръкоположен за епископ на 14 дек. 1930 г.
През 1931 г. прави дарение на Софийската духовна семинария, което вероятно възлиза на 5 хил. лв. Желанието му е от фонда да се дава парична награда на ученик, който завършва курса на семинарията с отличен успех и примерно поведение и който е проявил християнски добродетели и църковно-религиозен дух. От кандидата се изисква да е показал отлични резултати през цялото време на своето учение.
Дарението е прието от ръководството на Софийската духовна семинария и фондът е образуван през 1931 г. Изработен е устав, одобрен от Св. синод. В него се фиксира волята на дарителя и се определя размерът на наградата. Предвижда се капиталът на фонда да се увеличава от помощи, лихви и други дарения. Управлява се от УС, чийто състав не е посочен. Волята на дарителя вероятно започва да се изпълнява веднага след учредяването на фонда. През 1944–1948 г. наградата възлиза на 300–500 лв.
Други данни за фонда и благотворителната му дейност не са намерени.

ЦДА, ф. 791 к, оп. 1, а.е. 4, л. 406–407; а.е. 115, л. 66; а.е. 116, л. 8–9; а.е. 181, л. 104–105; Софийска духовна семинария 1907–1932. Юбилейна книга. С., 1932, 108–110. (P. Стоянова)

Тагове

Назад