Енциклопедия Дарителството

“АЛЕКСАНДЪР ВОЙВОДОВ”

“АЛЕКСАНДЪР ВОЙВОДОВ”

Дарител е ЛЮБА ИВАНОВА ВОЙВОДОВА – ШОКОВА (11 май 1900 – 27 юли 1973) – учителка. Родена в Пазарджик. Завършва славянска филология в СУ (1927). Редактор на ученическото сп. “Искра” (1933–1941), сътрудничи на в. “Заря” (1914–1944), “Лъча” (1938–1944) и “Подем” (1930–1942). Председателка на ч-ще “Виделина” и на настоятелството на Женското д-во “Просвета”. Умира в Пазарджик.
На 8 юли 1941 г. Л. Войводова дарява сумата 15 хил. лв. на Пазарджишката мъжка гимназия за образуване на фонд в памет на своя брат Александър Иванов Войводов (1884 – юли 1934) – адвокат. Роден в Пазарджик. Следва право в СУ и Загребския университет. Завършва в Швейцария. Умира в Пазарджик.
Волята на дарителката е капиталът на фонда да се вложи в облигации и ценни книжа, гарантирани от държавата, и да се пази в местния клон на БНБ. 2/3 от годишните лихви да се дават като помощ на беден ученик, “силен по математическите предмети и с проявена човечност”, а 1/3 – за увеличаване капитала на фонда.
Фондът се образува на заседание на учителския съвет и се управлява от него. Правилникът му е утвърден на 30 март 1942 г. от МНП.
През учебната 1943/1944 и 1944/1945 г. приходите от фонда в размер на 750 лв. се използват, както следва: 1/3 (250 лв.) са оставени за капитализиране, а 2/3 (500 лв.) са дадени като помощ на беден ученик.
Данни за фонда след 1945 г. липсват.

ЦДА, ф. 177 к, оп. 7, а.е. 157, л. 1–8; ЕБ. Т. 1, с. 730; Исторически музей, Пазарджик. (Ц. Величкова)

Тагове

Назад