Енциклопедия Дарителството

“АЛЕКСАНДРА Д. ПОПОВА”

“АЛЕКСАНДРА Д. ПОПОВА”

Дарител е ЙОНА ДИМИТРОВА ПОПОВА (дек. 1877 – след 1938) – домакиня. Родена в Тетевен. Живее в Луковит.
Й. Попова образува два благотворителни фонда на името на дъщеря си Александра Д. Попова (неизв.) – преподавателка в Радомирското училище.
На 1 дек. 1935 г. Й. Попова завещава 20 хил. лв. на Радомирското училище за учредяване на фонд “Александра Д. Попова”. Волята на дарителката е сумата да се внесе в кредитно учреждение, а от лихвите на фонда да се подпомагат бедни и способни ученици с храна, облекло и учебни пособия.
Фондът “Александра Попова” при Радомирското реално училище се създава на 14 дек. 1935 г. на заседание на учителския съвет. Управлява се от учителския съвет.
На 9 март 1936 г. Й. Попова прави второ завещание за 50 хил. лв., с които да се образува фонд при Плевенската гимназия. Волята на дарителката е сумата да бъде вложена в БЗКБ, а лихвите да бъдат изразходвани ежегодно за подпомагане на бедни и даровити ученици. Фондът се образува на заседание на учителския съвет на 3 апр. 1936 г. Управлява се от учителския съвет на гимназията съгласно волята на дарителката и правилника за народните средни училища.
Данни за закриването на двата фонда липсват.

ЦДА, ф. 177 к, оп. 7, а.е. 101, л. 1–6; а.е. 103, л. 1–6; а.е. 121, л. 84. (Ц. Величкова)

Тагове

Назад