Енциклопедия Дарителството

“АЛЕКСИ ЗЛАТИН”

“АЛЕКСИ ЗЛАТИН”

Дарители са д-р НИКОЛА И МАРА ЗЛАТИН.
Д-р НИКОЛА ИВАНОВ ЗЛАТИН (1872 – неизв.) – юрист. Роден в Габрово. Завършва Софийската гимназия и Хайделбергския университет (Германия) с титлата доктор по право. След завръщането си работи като чиновник в Министерството на правосъдието. Член е на Софийския и Сливенския окръжен съд. През 1908 г. построява първата частна книжна фабрика в Кнежа.
Д-р Н. Златин подарява 10 хил. лв. на Трета софийска прогимназия за образуването на фонд на името на рано починалия си син Алекси Н. Златин, ученик в същото училище.
Волята на дарителя и неговата съпруга Мара Н. Златин е лихвите на капитала да се употребят за подпомагане на бедни ученици. Учителският съвет приема дарението и на 3 март 1921 г. се основава фонд “Алекси Златин”. През юни 1922 г. учителският съвет при Трета прогимназия “Граф П. Н. Игнатиев” организира забава в гимназията, оповестява публично дарението и поставя портретите на дарителя и този на Алекси Златин на видно място.
Други данни за фонда не са открити.

Пашев, Г. Златна книга…, 407 – 408. (Ц. Величкова)

Тагове

Назад