Енциклопедия Дарителството

“АНА БЕШЕВЛИЕВА”

“АНА БЕШЕВЛИЕВА”

Дарители са ИВАН И МАРИЯ БЕШЕВЛИЕВИ.
ИВ. КР. БЕШЕВЛИЕВ (23 апр. 1863 – неизв.) – учител, държавен чиновник. Роден в Шумен, където получава образованието си. Учителства в Шумен, Враца, Орхание (дн. Ботевград), Тутракан, Тулча и Кюстенджа (Румъния). Училищен инспектор на Силистренски учебен окръг. През 1891 г. е избран за депутат в VI ОНС. Заедно със семейството си се премества в София. От 1903 до 1919 г. работи в МФ като контрольор и завеждащ отделение за общински налози. Инспектор в Дирекцията за стопански грижи и обществена предвидливост (1920–1922).
М. ЦАНЕВА БЕШЕВЛИЕВА (1869 – неизв.) – учителка. Родена в Бабадаг, Северна Добруджа. Завършва първия випуск на Девическата гимназия “Св. Климент” в Търново. Учителства в Лом, Силистра, Кюстенджа.
През 1928 г. съпрузите правят дарение от 25 хил. лв. в памет на дъщеря си Ана Иванова Бешевлиева (неизв. – 6 ноем. 1921) – студентка по живопис в Художествената академия в София. Желанието им е с тази сума да се образува фонд, носещ името на починалата. Годишните приходи да се дават в края на всяка учебна година като награда на най-талантливия и скромен възпитаник по живопис от последния курс на Академията. Изборът се предоставя на АС.
Дарението е прието и фондът е учреден на 18 май 1928 г. Управлява се от АС на Художествената академия. Сумата е внесена на срочен влог в БНБ. Изпълнението на волята на дарителите започва още през следващата година и фондът редовно предоставя награди. Сред премираните са Вера Иванова, Здрава Дачева и др.
Липсват други данни за фонда.

ЦДА, ф. 177 к, оп. 4, а.е. 61; оп. 7, а.е. 121, л. 19. (Р. Стоянова)

Тагове

Назад