Енциклопедия Дарителството

“АНА И ИВАН ХАДЖИТОДОРОВИ”

“АНА И ИВАН ХАДЖИТОДОРОВИ”

Дарители са синовете и дъщерите на известния еленски род ХАДЖИТОДОРОВИ (Хаджитеодорови): ТЕОДОР ТЕОДОРОВ (27 март 1859 – 5 авг. 1924) – политик, държавник, адвокат. Учи в Априловската гимназия в Габрово и в Николаевската гимназия в Русия. Завършва право в Новорусийския университет, Одеса, специализира в Париж. Работи като адвокат в Русе (1886–1894). Председател на VIII ОНС, народен представител в IX, XI–XXI ОНС и V ВНС. Министър (1896–1899, 1911–1913, 1918); министър-председател (ноем. 1918 – окт. 1919). Един от лидерите на Народната партия и на Обединената народно-прогресивна партия. Умира в Боровец. ПЕТКО ТОДОРОВ (5 март 1874 – 17 авг. 1938) – инженер, общественик. Завършва Николаевската гимназия и Минна академия в Санкт Петербург (1892). Проучва минните богатства на България. Народен представител в XV ОНС, деец на Народната партия. Член на Софийския общински съвет (1911–1918) и кмет (1914–1915). Умира в София. КАТЯ ТОДОРОВА (неизв) – съпруга на С. С. Бобчев, жителка на София. МАРИЙКА ТОДОРОВА (1866, Елена – ян. 1944, София) – съпруга на М. Ив. Маджаров, живее и умира в София. СТАНКА ТОДОРОВА (неизв., Елена – 3 март 1936) – съпруга на Г. Губиделников, жителка на Русе. ИВАНИЧКА ТОДОРОВА (неизв.) – съпруга на Ст. Огнянов, жителка на Русе. ДИМИТЪР ТОДОРОВ (неизв.) – лекар, жител на Русе. РОЗА (ок. 1873, Елена – 25 окт. 1893, Русе) – съпруга на Н. Буров.
През 1909 г. те решават да учредят фонд, който да носи името на родителите им. Ана Иванова Радивоева-Тодорова (1841 – 23 дек. 1909 г.). Родена в Елена. Будна българка, която прави значителни дарения за обществени цели – за ремонт на църквата “Св. Богородица” и моста край нея и др. Умира в София. Иван Хаджитодоров (1833 – 20 ноем. 1895). Роден в Елена. Един от заможните жители на града, собственик на воденица и чарк за плетене на гайтани. Занимава се с търговия, земеделие и скотовъдство. Дългогодишен председател и член на училищното настоятелство. След Освобождението (1878) за кратко време е председател на Търновския окръжен съвет, председател на комисията за чифликчийските и господарските земи в Кюстендилско. Деец на просветното и културното дело в града. Умира в Елена.
След смъртта на майка си дъщерите и синовете на три пъти внасят суми в БЗБ, Еленски клон, които нарастват на 20 хил. лв.* и с тях образуват основния капитал на фонд “Ана и Иван Хаджитодорови”. Лихвите са предназначени за награди на отличници от Еленската прогимназия. Фондът е учреден от училищното настоятелство и се управлява от него. То стриктно изпълнява желанието на дарителите.
През март 1931 г. с писмо до министъра на просветата директорът на смесената прогимназия “Иларион Макариополски” в Елена потвърждава, че фондът изпълнява правилника и ежегодно награждава ученик и ученичка от последния клас с най-добър успех и примерно поведение.
Няма данни за фонда след тази дата.

ЦДА, ф. 177 к, оп. 4, а.е. 66, л. 1; Пашев, Г. Златна книга…, 439–440; Еленски сборник. Кн. ІІ, С., 1938, с. 231. (В. Николова)

Тагове

Назад