Енциклопедия Дарителството

“АНА Ц. ТОПАЛОВА”

“АНА Ц. ТОПАЛОВА”

Дарител е ЦОЧО МИНКОВ ТОПАЛОВ (15 юли 1876 – неизв.) – учител. Роден в с. Калейца, Троянско. Дългогодишен учител в селото. Награждаван с орден за гражданска заслуга V степен, а за участието си в Балканските войни (1912–1913) – с орден с мечове за военна заслуга.
Фондът е образуван в памет и носи името на неговата съпруга Ана (Анка) Цочова Топалова (25 авг. 1876 – 18 ноем. 1828) – учителка. Родена в Габрово, където получава първоначално образование. Завършва гимназия в Търново (1894). Учителства в Троян (1894–1900) и с. Калейца (1900–1928).
Отдали много години от своя живот като учители, съпрузите се стремят да подпомогнат децата в селото. Като се съобразява с волята на съпругата си, през ноeм. 1928 г. Ц. Топалов подарява на основното училище 10 хил. лв. за образуването на фонд. От годишните лихви на капитала трябва да се дават награди в пари, книги, учебни пособия и пр. на най-добрите по успех и поведение ученици. Характерът и размерът на наградите се определят от учителския съвет, а самото раздаване се извършва тържествено по време на годишните утра.
Дарението е прието от училищното настоятелство в с. Калейца и фондът е образуван с протокол от 20 ноем. 1928 г. Управлява се от настоятелството. Сумата е внесена на срочен влог.
Липсват други данни за фонда.

ЦДА, ф.177 к, оп. 4, а.е. 59, л. 1–5; оп. 7, а.е. 121, л. 240. (Р. Стоянова)

Тагове

Назад