Енциклопедия Дарителството

“АНАСТАСИЯ И АНТОН ПОПОВИ”

“АНАСТАСИЯ И АНТОН ПОПОВИ”

Дарител е АНТОН ПЕТКОВ ПОПОВ (17 ян. 1843 – 18 юли 1928) – търговец. Роден в Горна Оряховица. Първоначалното си образование получава в родния си град. Продължава да учи в Търново при учителите Гранитски, Н. Златарски и Н. Михайловски. След Освобождението (1878) е народен представител в І–VІ ОНС, общински съветник в Горна Оряховица. Основател и члeн (1866) на ч-ще “Напредък”. Притежава тютюнева фабрика в Ловеч. След 1913 г. се оттегля от търговията. Умира в Горна Оряховица.
А. Попов дарява сумата 100 хил. лв. за образуване фонд на негово и на съпругата му име. Подпомага строителството на съборената от земетресение църква “Св. Богородица” в Горна Оряховица (1913), завещава известна сума на ч-ще “Напредък”, финансово подпомага женското дружество “Просвета” и Преображенския манастир, където е погребан по негово желание.
Волята на дарителя е сумата да се оползотвори за построяване на училище, което да се нарича “Анастасия и Антон Попови”, или така да се именува едно от местните училища.
Наследниците на Антон Попов: Анастасия А. Попова, Александра Вл. Никифорова, Антон Ат. Буров и Сийка Ат. Бурова внасят сумата 100 хил. лв. в БЗБ на 19 юли 1928 по сметката на Горнооряховското училищно настоятелство. На 27 юли 1928 г. училищното настоятелство образува фонд “Анастасия и Антон Попови”. Фондът се управлява от настоятелството.
Данни за строежа на училището и за закриване на фонда не са открити.

ЦДА, ф. 177 к, оп. 4, а.е. 62, л. 1–3 (Ц. Величкова)

Тагове

Назад