Енциклопедия Дарителството

“АНАСТАСИЯ И Д-Р ИВАН СЛАВОВИ”

“АНАСТАСИЯ И Д-Р ИВАН СЛАВОВИ”

Дарители са АНАСТАСИЯ Д-Р СЛАВОВА (неизв.) и д-р ИВАН СЛАВОВ (неизв.) – началник отделение в Министерството на железниците, дългогодишен спортен деятел.
С писмо от 15 ноем. 1942 г. до министъра на просветата семейство Славови уведомява, че дарява ДЦК (БДЗ от 1923 г. и погасителна каса) с номинална стойност 50 хил. лв. за образуване фонд на тяхно име. Писмото е придружено с правилник на фонда, изработен от самите дарители. Със заповед на министъра на просветата от 2 ян. 1943 г. се учредява благотворителен фонд “Анастасия и д-р Иван Славови”. От лихвите на фонда всяка втора година да се награждават последователно студент от Висшето училище за телесно възпитание и студентка в СУ, следваща литература. Първото награждаване да се направи за отличника от първия випуск на Висшето училище за телесно възпитание, като наградата бъде равна на лихвите от двете години. Лихвата от третата година да се капитализира в държавни или гарантирани от държавата ценни книжа и това да продължава, докато капиталът на фонда достигне 200 хил. лв. От този ден нататък награждаването да става ежегодно за двата института, като предварително от лихвите се отделя 1/3 за капитализиране. В заповедта се отбелязва, че фондът се вписва в бюджета на фондовете при МНП за 1944 г., а използването на лихвите ще започне от годината, когато ще завърши първият випуск на Висшето училище за телесно възпитание.
Липсват други данни за фонда.

ЦДА, ф. 177 к, оп. 3, а.е. 2604, л. 15; оп. 4, а.е. 125, л. 1–8. (В. Николова)

Тагове

Назад