Енциклопедия Дарителството

“АНДОН ХР. ПАПАЗОВ”

“АНДОН ХР. ПАПАЗОВ”

Дарители са АНДОН И СТЕФАНА ПАПАЗОВИ.
АНДОН (АНТОН) ХРИСТОВ ПАПАЗОВ (1860 – 30 ян. 1938) – розофабрикант. Роден в Казанлък. Учи в Цариград. Преселва се да живее в Карлово. През 1890 г. основава фирма за производство на розово масло. През 1891 г. се установява в Пловдив като представител на фирмата за шевни машини “Сингер”. Тук през 1894 г. основава парфюмерийната фабрика “Ален мак”. Умира в Ница, Франция.
СТЕФАНА ПАПАЗОВА (1876 – 13 апр. 1933) – общественичка. Родена в Ямбол. Завършва Американски колеж (1887). Съпруга на А. Папазов. След като се установява да живее в Пловдив, развива широка обществена дейност. Една от първите членки на д-во “Постоянство” и негов дългогодишен председател. Пряка членка на Международната женска лига за мир и свобода. Занимава се с литература. Умира в Пловдив.
В писмото си от 15 май 1931 г. до министъра на просветата Андон и Стефана Папазови правят дарение за образуване на фонд в памет на сина си Христо Папазов. Дарителите молят имената им да бъдат включени в Книгата на благодетелите на министерството. Волята на дарителите е със средствата да се построи приют в Карлово за 16–20 деца – кръгли сираци. Приютът ще даде възможност децата да завършат прогимназиалното си образование и да го напуснат, когато могат вече сами да се издържат.
През 1931 г. с дарената сума от 2 млн. лв. се образува фонд, който се управ­лява от МНП. На 8 май 1931 г. в присъствието на карловския кмет и на архиерейския наместник протойерей Гаврил Тумангелов е подписан актът за строеж и се полага основният камък на приюта. Домът е завършен преди смъртта на дарителката. Съпрузите се включват и в издръжката на децата.

ЦДА, ф. 177 к, оп. 4, а.е. 116, л. 1–4; Тракиец, № 402, 15 окт. 1933; Женски глас, № 1, 5 ноем. 1933; Известия на БЧК, 1937, № 6. (Ц. Величкова)

Тагове

Назад