Енциклопедия Дарителството

“АНТОН БЕНЕВ ЕВТИМОВ”

“АНТОН БЕНЕВ ЕВТИМОВ”

Дарители са: ЕВТИМ, ГИНКА, СТОЯНКА И АНАСТАСИЯ БЕНЕВИ (ПЕНЕВИ) ЕВТИМОВИ.
ЕВТИМ Б. ЕВТИМОВ (25 ян. 1876 – неизв.) – учител. Роден в Шумен. Получава основно и педагогическо образование в Шумен. Работи като учител в началните училища във Вардун и Александрово (Търговищко), Костен (Карнобатско), Долни Дъбник (Плевенско), Байрям дере (дн. Веселиново), Шуменско, и Шумен (1902–1907). Дълги години е образцов учител в Шуменското девическо педагогическо училище.
ГИНКА Б. ЕВТИМОВА (17 юли 1879 – неизв.) – учителка. Родена в Шумен. Учителства в с. Марковча (дн. Марково), Провадийско, и Дивдядово (дн. квартал на Шумен). След пенсионирането си живее в Разград.
СТОЯНКА Б. ЕВТИМОВА (1882 – неизв.) – домакиня. Родена в Шумен. Получава основното си образование в родния си град. Учи в Шуменското девическо педагогическо училище до IV клас и продължава образованието си в стопанското училище на Женското д-во “Родолюбие”.
АНАСТАСИЯ Б. ЕВТИМОВА (6 юли 1884 – неизв.) – учителка. Родена в Шумен. Основно и педагогическо образование получава в родния си град. Работи като учителка в гр. Осман пазар (дн. Омуртаг).
Дарението е за увековечаване паметта на покойния им брат Антон Б. Евтимов (неизв. – 19 септ. 1916) – учител и студент по медицина, загинал в I световна война. На 2 юли 1930 г. те даряват наследената от него сума 11 210 лв. на Шуменското училищно настоятелство за образуването на фонд на негово име при Народно начално училище “Петър Димов” в Шумен. Желанието им е, когато капиталът на фонда достигне 25 хил. лв., всяка година от лихвите да се купува памучен плат за горни летни дрехи (рубашка и панталон – за момче, рокля – за момиче) за трите най-добре възпитани бедни деца от последното отделение на това училище. Когато фондът нарасне достатъчно, те препоръчват да се изтегля цялата годишна лихва и освен плат, да се използва за снабдяване трапезарията на училището с хляб и мляко за всички бедни ученици в него. На 8 юли 1930 г. Шуменското училищно настоятелство приема дарението. Към 3 апр. 1931 г. фондът възлиза на 13 825 лв.
Други данни за фонда не са открити.

ЦДА, ф. 177 к, оп. 4, а.е. 58, л. 12–16; ДА–Шумен, ф. 655 к, оп. 1, а.е. 86; Шуменска поща, № 96, 18 дек. 1937. (Ц. Величкова, К. Анчова)

Тагове

Назад