Енциклопедия Дарителството

“АНТОН КАБЛЕШКОВ”

“АНТОН КАБЛЕШКОВ”

Дарител е АНТОН СТОЯНОВ КАБЛЕШКОВ (6 окт. 1856 – 29 ноем. 1917) – юрист, действителен член на БКД (1898). Роден в Пловдив. Учи в духовната семинария в Москва (1873–1875) и Южнославянския пансион на Тодор Минков в Николаев (Русия), където завършва гимназиалното си образование с отличие. Следва юридически науки в Одеса, завършва в С. Петербург (1883). Завръща се в Пловдив, където е назначен за прокурор (1883–1885), представител на Пловдивския окръжен съд и подпредседател на Върховния касационен съд. През 1888 г. заедно с Петър Данчев и Георги Згурев издава първото българско юридическо списание. От 1894 до 1908 г. е редовен доцент по търговски право в Юридичес­кия факултет на СУ. Автор на статии и изследвания по гражданско, наказателно и търговско право (1898). Секретар (1898–1905) и председател на Философско-обществения клон на БКД (1906–1907). Умира в София.
Със завещанието си от 28 май 1917 г. А. Каблешков дарява на БАН сумата 20 хил. лв., която трябва да получи при продажбата на къщата му на ул. “Московска” № 35. Волята на дарителя е БАН да образува фонд, от лихвите на който да се дава премия за научни трудове по право, съгласно правилника на Академията.
За изпълнители на завещанието определя сестра си Райна Г. Бонева и брат си ген. Н. Каблешков. На 17 дек. 1920 г. те продават къщата и с писмо от 26 дек. 1920 г. уведомяват БАН за волята на дарителя. На 10 ян. 1921 г. УС на БАН изпраща благодарствено писмо до наследниците и съобщава за образуването на фонд “Антон Каблешков”. Според волята на дарителя лихвите от основния капитал на фонда трябва да се употребят за премии на научни трудове по право, съгласно с правилника на Академията.
Понеже капиталът е недостатъчен, фондът е оставен за капитализиране. Награди не са давани.
Към 1 ян. 1931 г. капиталът възлиза на 31 460 лв., към 1 ян. 1937 г. – 36 600 лв., към 1 ян. 1946 г. – 64 208 лв., и към 1 ян. 1951 г. – 70 681 лв.
След тази година данни за фонда не са открити.

НА–БАН, ф. 1 к, оп. 2, а.е. 1103, л. 73, 80; а.е. 1136, л. 1–44; Каблешков, А. Съдебната власт в България. – ЛБКД, № 10, 1909–1010, с. 98; Книга за дарителите БАН…, 111–117; 100 години БАН…, 287–288; БВИ, с. 303 (Ц. Величкова)

Тагове

Назад