Енциклопедия Дарителството

“АПТЕКАР ДИМИТЪР АТАНАСОВ (ХАДЖИАТАНАСОВ)”

“АПТЕКАР ДИМИТЪР АТАНАСОВ (ХАДЖИАТАНАСОВ)”

Дарител е АТАНАСКА АТАНАСОВА (ХАДЖИАТАНАСОВА) (1852 – неизв.). Родена и починала в Чирпан. На 29 юни 1921 г. А. Атанасова подарява 10 хил. лв. на Чирпанската гимназия за образуването на фонд в памет на сина ѝ Димитър Атанасов (Хаджиатанасов) (1873 – 14 ян. 1919) – аптекар. Роден в Чирпан. Завършва прогимназиално образование в Чирпан. Учи в Американското училище в Самоков. Продължава образованието си в Хасковската мъжка гимназия. Завършва аптекарство в Женева. Работи като аптекар в Пазарджишката и Хасковската болница. Има частна аптека в Хасково. Участва в Балканската (1912–1913) и в І световна война (1915–1918).
Волята на дарителката е лихвите на фонда да се дават на беден и примерен ученик, роден в Чирпан.
На 29 юни 1921 г. учителският съвет при Чирпанската смесена гимназия “П. К. Яворов” приема дарението и основава фонд “Аптекар Димитър Атанасов (Хаджиатанасов)”. Фондът се управлява от учителския съвет, съобразно с правилника на гимназията.
Други данни за фонда не са открити.

ЦДА, ф.177 к, оп. 1, а.е. 769, л. 24; Пашев, Г. Златна книга…, 421–422.

(Ц. Величкова)

Тагове

Назад