Енциклопедия Дарителството

“АРТИЛЕРИЙСКИ ПРЕГЛЕД”

“АРТИЛЕРИЙСКИ ПРЕГЛЕД”

Фондът се създава през 1922 г. от АРТИЛЕРИЙСКАТА ИНСПЕКЦИЯ при Министерството на войната по инициатива на нейния началник ген.-майор МАРИН ДРУМЕВ. Целта е да се осигурява издаването на сп. “Артилерийски преглед”, което да разширява знанията на артилеристите, да проучва действията на българската артилерия през войните и да предоставя материали за нейната история. Списанието започва да излиза през 1923 г. и дава възможност на офицерите да споделят опита си, придобит в мирновременна и бойна обстановка.
Началото е трудно. След тригодишно прекъсване списанието се появява отново, но на призивите за абониране се отзовават едва 400 офицери. Разглеждането на въпросите, свързани с развитието и усъвършенстването на артилерийското дело, постепенно предизвиква интереса на офицери, подофицери и приравнени към тях служители. През 1931–1932 има 1700 абонати, от които 550 са пехотни офицери. Финансово фондът се стабилизира и е в състояние да покрива разходите по издаване на списанието. Със средствата от фонда се създава и библиотека, обогатена с всичко ново, писано по артилерийското дело след войната. Учредява се фондова значка за поощряване на трудолюбието, възхвала на съвършенството и изтъкване на майсторството на българския артилерист.
Освен сп. “Артилерийски преглед”, фондът издава книги, брошури, справочници, наръчници, учебници (“Теория на артилерийската стрелба”, “По артилерийската стрелба” – в две части), “Книжка за стрелбата”, “Пристрелка с шрапнел “на време”, “Наръчник на офицера-наблюдател”, “Упътване за батерийния офицер” и др. В сп. “Артилерийски преглед” периодически се обявяват заглавия на специална и служебна литература.
Благодарение на фонд “Артилерийски преглед” списанието излиза в продължение на 34 години – общо 290 книжки и тираж до 3 хил. екземпляра на книжка. Запазва самостоятелността си към Артилерийската инспекция до 1960 г. Преустановява съществуването си, когато от 1961 г. общовойнското сп. “Армейски преглед” поема разглеждането на артилерийските въпроси на своите страници.

Артилерийски преглед, № 1, 3–4, 1923; Пак там, № 6, 1932, 553–554; Бълг. периодичен печат. Анотиран библиографски указател. Т. 1. С., 1962, с. 62; Пак там. Т. 4, С., 1975, с. 12. (И. Шипчанов)

Тагове

Назад