Енциклопедия Дарителството

„АТАНАС Х. СЛАВЧЕВ“

„АТАНАС Х. СЛАВЧЕВ“

Дарител е АТАНАС ХАДЖИСЛАВЧЕВ (Атанас х. Славчев) (неизв.) от Павликени, Търновско.
На 1 окт. 1941 г. уведомява директора на Смесената гимназия „Княгиня Мария Луиза“ в Павликени за намерението си ДА подари 100 хил. лв. за образуване на фонд на негово име. Волята му е в продължение на 5 години сумата ДА се капитализира, след което по решение на учителския съвет на гимназията ДА се подпомагат бедни ученици. С протокол на учителския съвет от 6 окт. с.г. дарението е прието, а на 10 ноем. парите са внесени в БЗКБ, клон Павликени. Подготвен е правилник на фонда, съгласно който учителският съвет поема управлението му и има задължението ДА определя кои бедни ученици, жители на Павликени, могат ДА бъдат подпомагани. Правилникът е утвърден от МНП в началото на декември с.г.
Други данни за фонда не са открити.

ЦДА, ф. 177 к, оп. 7, а.е. 161, л. 424–436. (К. Анчова)

Назад