Енциклопедия Дарителството

“АТАНАСКА И БОГДАНА ВЛАДКОВИ”

“АТАНАСКА И БОГДАНА ВЛАДКОВИ”

Дарители са ПЕНКА и ХАРАЛАМБИ ВЛАДКОВИ.
П. ВЛАДКОВА (14 юли 1872 – 2 февр. 1934) – домакиня. Родена в Търново в семейството на търговеца Ставри Маринополски. Получава само начално образование и се грижи за голямото домакинство. Умира в Търново.
ХАРАЛАМБИ (ЛАМБИ) ВЛАДКОВ (21 май 1864 – неизв.) – занаятчия, индустриалец. Роден в Търново. Произхожда от бедно семейство и не успява да завърши четвърто отделение. Участва в Сръбско-българската война (1885). Работи като слуга бояджия във фирмата “Н. Бояджиев и сие”, която през 1914 г. става негова собственост под името “Парна бояджийска фабрика “Янтра”.
През 1929 г. Пенка и Хараламби Владкови даряват на Търновската девическа гимназия “Митрополит Климент” 60 хил. лв. за образуване на фонд в памет на починалите им дъщери. Атанаска Владкова (4 апр. 1899 – 16 авг. 1925), която след раждането на първото си дете заболява от малария и умира в Търново. И Богдана Владкова (3 ян. 1905 – 18 май 1928) – общественичка, председателка на Младежкия Червен кръст и на “Въздържателно дружество”. След завършване на гимназия с отличен успех през 1923 г. записва химия в Мюнхен. Заболява и умира в Лугано (Швейцария).
С протокол от 29 ян. 1929 г. учителският съвет приема дарението. Парите са внесени в БЗБ.
Според волята на дарителите лихвите на капитала трябва да се използват всяка година за награда на бедна абитуриентка, показала най-добър успех по химия през цялото си обучение. Към кабинета по химия да се образува библиотека “Атанаска и Богдана Владкови” с нова литература. Изборът на книгите да става по доклад на съответния преподавател, одобряван на учителски съвет. Всяка година, в съботния ден между Богоявление и Атанасовден, да се дава обяд на бедни ученички от гимназията.
На 2 февр. 1934 г. умира П. Владкова. Съпругът ѝ внася 40 хил. лв., като увеличава основния капитал на фонда на 100 хил. лв. Името на фонда става “ПЕНКА, АТАНАСКА и БОГДАНА ВЛАДКОВИ”, без да се променя предназначението му. Учителският съвет стриктно спазва условията, поставени от дарителите. Още през 1929 г. се дава първата премия. От фонда са наградени следните абитуриенти: Дена Константинова Денчева (5337 лв.) – за 1934 г., Боянка Стоянова (2300 лв.) – за 1936 г., Стефана Кабакчиева (2 хил. лв.) – за 1938 г.
Семейство Владкови учредява фонд на името на починалия си син Христо Владков (вж. “Христо Владков” – фонд). Внасят и 10 хил. лв. в д-во “3дравец” за образуването на фонд “Атанаска и Богдана Владкови”. Тези пари трябва да подпомагат дейността на дружеството при изпращане на бедни ученици на летуване.
Фондовете се закриват през ян. 1950 г.

ЦДА, ф. 177 к, оп. 4, а.е. 60, л. 1–10; а.е. 88, л. 1–3; оп. 7, а.е. 121, л. 59; Общински в-к “В. Търново”, № 22, 25 юли 1936; № 15, 23 юли 1938; Бележити търновци…, 278–279. (В. Николова)

Тагове

Назад