Енциклопедия Дарителството

“БЕДНИ УЧЕНИЦИ ОТ РОЗОВЕЦ”

“БЕДНИ УЧЕНИЦИ ОТ РОЗОВЕЦ”

Дарител е СЛАВИ ХАДЖИПЕНЧЕВ (15 ян. 1863 – 16 дек. 1941) – учител. Роден в с. Розовец, Пловдивско. По-късно се премества да живее в София, където умира.
На 23 септ. 1939 г. в специално писмо до министъра на просветата Сл. Хаджипенчев прави дарение в размер на 10 хил. лв. Желанието му е приходите от капитала ежегодно да се дават за закупуване на учебници и учебни помагала за бедни ученици от Основното училище в родното му село. Дарението е прието и фондът е образуван със заповед на МНП от 6 окт. 1939 г. Управлява се от МНП и е включен в обединения фонд “Завещатели и дарители”.
Първоначално сумата е внесена на срочен влог, но по-късно с по-голямата част от нея са закупени облигации от БДЗ (1923). В съответствие с волята на дарителя приходите започват да се отпускат през 1940 г. На училището в с. Розовец се предоставят по 500–800 лв. за осигуряване на учебни пособия за бедни деца. През 1943 г. в противоречие с целите, посочени от дарителя на фонда, са изразходвани 2 хил. лв. за стипендия на ученик от гимназията в Перник. Помощите спират да се отпускат от 1944 г. На 1 ян. с.г. капиталът е 16 763 лв., а през 1947 г. – 20 500 лв. През 1947 г. са закупени няколко облигации от Заема на свободата.
Фондът е закрит през 1948 г. с вливането на фонд “Завещатели и дарители” в републиканския бюджет.
Със средствата на Сл. Хаджипенчев е образуван още един благотворителен фонд при МНП (вж. “Слави и Стояна Хаджипенчеви” – фонд).

ЦДА. ф. 177 к, оп. 4, а.е. 248; а.е. 458, л. 29–32; Дн. на XXV OHC, III р.с., 1942, с. 6. (P. Стоянова)

Тагове

Назад