Енциклопедия Дарителството

“БОСИЛЕГРАДСКА СМЕСЕНА ПРОГИМНАЗИЯ”

“БОСИЛЕГРАДСКА СМЕСЕНА ПРОГИМНАЗИЯ”

Фондът се образува със заповед на министъра на просветата от 7 юли 1937 г. За капитал служи сумата от 2138 лв., която се получава от три спестовни книжки, издадени от ПСК (Босилеград) на името на директора на прогимназията на с. Долно Уйно (дн. Кюстендилско). След 1919 г. прогимназията в посоченото село, заедно с архива, е прехвърлена в Босилеградската смесена прогимназия (на територията на Югославия), МНП решава със средствата да се образува фонд. Вписва го в бюджета на фонд “Завещатели и дарители”. Приходите са предназначени за подпомагане на бедни ученици, родени в Босилеград и околията. Парите са оставени за капитализиране, докато нараснат на 10 хил. лв. Тъй като капиталът е много малък, до края на съществуването на фонда не са давани помощи.
Ликвидиран е през 1948 г. с влизането на фонд “Завещатели и дарители” при МНП в държавния бюджет.

ЦДА, ф. 177 к, оп. 4, а.е. 53, л. 1–6; а.е. 134, л. 1–9. (В. Николова)

Тагове

Назад