Енциклопедия Дарителството

“БОЯН БОТУШАРОВ”

“БОЯН БОТУШАРОВ”

Дарител е МАРИЯ Г. БОТУШАРОВА (25 май 1877 – неизв.) – учителка. Родена в Карлово. Завършва Пловдивската девическа гимназия. Следва социални науки в Женева.
На 18 ян. 1929 г. дарява на СУ 10 хил. лв. за образуване на фонд на името и в памет на покойния ѝ син Боян Георгиев Ботушаров (22 юни 1899 – неизв.). Роден в Сливен, завършва право, следва и класическа философия. Волята на дарителя е от лихвите всяка година да се отпуска премия на отличил се студент по класическа философия или стара история. За работата на фонда е изработен правилник, одобрен от АС на 6 март 1929 г.
Капиталът на фонда към 1 ян. 1933 г. е 11 993 лв., към 4 апр. 1939 г. – 14 084 лв. В началото на юни 1943 г. АС поверява неговото управление на новосъздадения при СУ фонд “Цар Борис III” за подпомагане на студенти, като запазва самостоятелното му предназначение*. Към края на 1944 г. фондът “Боян Ботушаров” разполага със 17 295 лв., към края на 1949 г. – с 19 610 лв., а към 9 февр. 1952 г. – с 20 004 лв., след което се влива в републиканския бюджет и преустановява съществуването си. Липсват данни за изплащана премия от него.

ДА–София, ф. 994 к, оп. 2, а.е. 123, л. 1–37; ЦДА, ф. 177 к, оп. 4, а.е. 68, л. 1–5; Арнаудов, М. История на СУ…, 1888–1938, с. 561; ГСУ, офиц. отдел, 1942/1943, С., 1944, 162–163. (К. Анчова)

Тагове

Назад