Енциклопедия Дарителството

“БРАТЯ БУРОВИ”

“БРАТЯ БУРОВИ”

Дарителите са членове на известната търговска фамилия Бурови – СТАНА БУРОВА и нейните синове АТАНАС, ЦАНИ, ИЛИЯ и ДИМИТЪР БУРОВИ*.
СТАНА БУРОВА (20 ян. 1803 – 5 апр. 1888) – съпруга на лясковския чорбаджия Атанас хаджи Цани Буров. Родена в Елена. Останала вдовица (ок. 1845), С. Бурова поема управлението на имотите, а когато през 1862 г. синовете ѝ създават банкерско-търговската къща “Буров Д. А. и съдружие”, допринася за нейното укрепване. Умира в Лясковец.
АТАНАС БУРОВ (16 май 1833, Лясковец – 28 авг. 1885, Лясковец) – търговец, общественик. Учи в Свищов. Като член на Търновския окръжен меджлис защитава българската кауза.
ЦАНИ БУРОВ (14 юни 1834, Лясковец – 20 дек. 1891, Лясковец) и ИЛИЯ БУРОВ (март 1838, Лясковец – 21 дек. 1886, Лясковец) – търговци, участват в търговските начинания на фамилията.
ДИМИТЪР БУРОВ (8 окт. 1839, Лясковец – 1904, Горна Оряховица) – търговец, банкер, общественик. В резултат на изключителната му предприемчивост, в края на 80-те и началото на 90-те години (след смъртта на братята му) Банкерско-търговската къща “Буров Д. А. и съдружие” прераства в Събирателно дружество “Д. А. Буров и Сие. Горна Оряховица, Свищов, Русе”. Д. Буров основава и АД “Постоянство” в Русе, купува акции от първото застрахователно дружество “България”, а през 1895 г. става съосновател на БТБ. Народен представител. Баща на известния български политик и банкер Атанас Буров.
С. Бурова и нейните синове даряват на училищата в Лясковец 12 500 лв. и образуват с тях фонд “Братя Бурови”, лихвите от който са предназначени за подпомагане на бедни ученици от града.
Други данни за фонда не са открити.

ЦДА, ф. 177 к, оп. 1, а.е. 769, л. 115; Пашев, Г. Златна книга…, 397–398; Цветков, Ж. Атанас Буров. Живот за България. С., 1992, 13–16; Александров, В. Атанас Буров. Банкер, политик, дипломат. С., 1992, 15–17. (К. Анчова)

Тагове

Назад