Енциклопедия Дарителството

“БРАТЯ МИХАИЛ, ИВАН И ЛАЗАР Х. ВЪЛЧЕВИ”

“БРАТЯ МИХАИЛ, ИВАН И ЛАЗАР Х. ВЪЛЧЕВИ”

Дарители са тримата братя ХАДЖИВЪЛЧЕВИ (х. ВЪЛЧЕВИ): МИХАИЛ (11 ян. 1854 – неизв.), ИВАН (20 май 1857 – неизв.) и ЛАЗАР (21 май 1862 – неизв.) – фабриканти, търговци. Родени в Банско. В края на 19. век се установяват в София, където построяват фабрика “Стол” за изработване на виенски столове. Занимават се и с търговия, хотелиерство, гостилничарство. Собственици са на големи недвижими имоти в София и Банско.
Потомци на известния едър търговец и дарител от нач. на 18. век хаджи Вълчо от Банско, те продължават делото му. През 1918 г. няколко души банскалии се заемат с благоустрояването на родния си град, с построяването на училища, пътища, електрическа мрежа, аптека, болница, хотел и др. Тогава братя Хадживълчеви обещават пред общината в Банско да дадат 60 хил. лв. за построяване на хотел, с приходите от който да се поддържат училищата в града, а с евентуалния остатък от сумата да се залеси крайградската зона. Поради опасения, че парите може да не бъдат изразходвани по предназначение, решават да не ги предават на общината, а сами да построят хотела. Военновременната обстановка не им позволява това и на 2 юни 1920 г. те се обръщат към МНП да определи къде да депозират сумата, докато настъпят благоприятни условия за осъществяване на обещаното начинание. На 8 юни с.г. МНП им препоръчва да внесат в БНБ подарената сума от 60 хил. лв. и създадат фонд под негово управление. Братя Хадживълчеви веднага превеждат парите, а МНП издава заповед за учредяване на фонд “Братя Михаил, Иван и Лазар х. Вълчеви”. Към 1 апр. 1922 г. капиталът на фонда възлиза на 64 760 лв., към 31 дек. 1928 г. – 97 014 лв., към 1 септ. 1933 г. – 151 430 лв., към 1 ян. 1939 г. – 179 801 лв., към 1 ян. 1944 г. – 220 933 лв., а към 1 ян. 1948 г. – 288 571 лв. Средствата остават неизползвани.
Фондът е ликвидиран през 1948 г. с вливането на фонд “Завещатели и дарители” при МНП в държавния бюджет.

ЦДА, ф. 177 к, оп. 4, а.е. 391, л. 21–22; Пашев, Г. Златна книга…, 278–287.

(K. Aнчова)

Тагове

Назад