Енциклопедия Дарителството

“БРАТЯ ПЕТЪР И ИВАН КАНАЗИРЕВИ”

“БРАТЯ ПЕТЪР И ИВАН КАНАЗИРЕВИ”

Дарители са братята ПЕТЪР (1870 – 16 окт. 1920) и ИВАН (1872 – неизв.) КАНАЗИРЕВИ – фабриканти. Родени в Мехомия (дн. Разлог). В края 19. век се установяват в София. Създават фирмата “Братя Каназиреви” и натрупват значителен капитал.
На 22 юни 1917 г. даряват на МНП 200 хил. лв. за образуване на благотворителен фонд “Братя Петър и Иван Каназиреви”, приходите от който да служат за издържане на гимназиалните класове или на едно средно специално училище в родния им град, ако такова се създаде. Фондът е учреден на 19 юли с.г. със заповед на МНП и се управлява от него. Включен е в обединения фонд “Завещатели и дарители”.
Междувременно през учебната 1917/1918 г. по частна инициатива в Мехомия е открит I гимназиален клас. Скоро след това от частна гимназията става народна и прераства в реална. Приходите на фонда са предназначени за нея, но са оставени за капитализиране, тъй като не са достатъчни за пълната ѝ издръжка. Към 31 дек. 1928 г. капиталът на фонда възлиза на 374 140 лв., към 1 април 1933 г. – 1 023 553 лв., към 1 ян. 1939 г. – 1 715 399 лв., към 1 ян. 1944 г. – 1 894 900 лв., а към 1 ян. 1948 г. – 3 163 754 лв.
Фондът е ликвидиран през 1948 г., когато фонд “Завещатели и дарители” при МНП се влива в държавния бюджет.

ЦДА, ф. 177 к, оп. 4, а.е. 289, л. 1–32; а.е. 390, л. 1–29; Пашев, Г. Златна книга…, 105–108. (K. Aнчова)

Тагове

Назад