Енциклопедия Дарителството

“ЧИЛО НИКОЛОВ”

“ЧИЛО НИКОЛОВ”

Дарител е Константин Чилов (К. Ч. Николов) (4 май 1898 – 28 ян. 1955) – лекар, интернист, кардиолог, проф., чл. кор. на БАН. Роден в с. Славейно, Смолянско. Брат на големия индустриалец Никола Чилов. Следва медицина в София и Виена. Специализира в Хале и Фрайбург, Германия, и във Виена. Учен с големи приноси в различни области на медицината. Въвежда в клиничната практика функционални и лабораторни методи за диагностика. Умира в София.
На 2 юли 1942 г. изпраща писмо до министъра на Народното просвещение за дарението си от 200 хил. лв. за образуването на фонд “Чило Николов” при училището в с. Славейно, Смолянско. Сумата е внесена в Българо-италианската банка.
Фондът се образува на 18 авг. 1942 г. със заповед на министъра на народното просвещение и се управлява от МНП. Включен е в обединения фонд “Завещатели и дарители”.
Волята на дарителя е: сумата да се увеличава чрез вноски от синовете и близките на Чило Николов, докато достигне до 500 хил. лв., а с лихвите от фонда да се купуват книги и помагала за бедните ученици от Славейното училище. След като фондът надмине сумата 500 хил. лв., лихвите му да се използват за издръжката на даровити ученици, завършили същото училище, в средните и вис­шите учебни заведения.
Сведения за усвояване и използване на дарението не са открити.

Ц. Величкова

Назад