Енциклопедия Дарителството

“ЦВЯТКО ГЕОРГИЕВ”

“ЦВЯТКО ГЕОРГИЕВ”

Дарител е Цвятко Георгиев (неизв.) – търговец. Роден в с. Сирищник, Радомирско. Жител на София.
На 20 окт. 1943 г. дарителят подава заявление до МНП, с което предоставя 200 хил. лв. за образуване на фонд при Народно основно училище в с. Сирищник на свое име. Желанието му е с годишната лихва да се подпомагат крайно бедни ученици в края на всяка учебна година. Учениците да бъдат от 4-то отделение и от 3-ти прогимназиален клас на училището.
Дарителят получава благодарствено писмо от МНП, в което се изразява признателност за неговото “високо гражданско съзнание, силно родолюбие и човеколюбие”.
Правилникът за управление на фонда е приет от учителския съвет при Народно основно училище с. Сирищник на 11 ноем. 1943 г. Според него целта на фонда е лихвата от основния капитал ежегодно да се дава като възнаграждение на шест ученика, завършили 4-то отделение и 3-ти прогимназиален клас с отличен успех и примерно поведение. Фондът се управлява от учителския съвет. Капиталът е внесен в БЗКБ.
Липсват други данни за фонда.

Д. Гоцева

Назад