Енциклопедия Дарителството

“ДЕТСКИ ЛЕТОВИЩА ПРИ ПЛЕВЕНСКАТА УЧИЛИЩНА ИНСПЕКЦИЯ”

“ДЕТСКИ ЛЕТОВИЩА ПРИ ПЛЕВЕНСКАТА УЧИЛИЩНА ИНСПЕКЦИЯ”

На заседание на съвета при Плевенската окръжна училищна инспекция, състояло се на 27 юли 1928 г., се обсъжда въпросът за грижите, които трябва да се полагат за бедните деца от района. Като има предвид ползата от летните колонии и летовища за здравето на учениците, както и разпокъсаността на усилията на различните дружества и комитети в тази насока, Съветът взема решение за учредяване на фонд, който да служи за построяване и издръжка на морски, балкански и полски летовища за бедни деца от основните училища в Плевенска област. Фондът ще подпомага и благотворителни организации с подобни задачи. Приет е устав, утвърден от МНП. Средствата се набират от: ежемесечни вноски на учениците от основните училища, като бедните деца се освобождават от тях; процент от събрани средства при коледувания, лазарувания и забави, давани при училищата; помощи и дарения от общината и частни лица; от суми, предвидени в училищните бюджети. След влизането в сила на Закона за общественото подпомагане от 1934 г., уставът предвижда част от средствата да постъпват от фонда за обществено подпомагане при МВРНЗ. Ръководството се осъществява от УС, УК и Проверителен съвет, чиито състави са точно определени. Членове на УС са областните училищни инспектори, областният инспектор по обществените грижи, председателят на училищното настоятелство в областния град, областният лекар, областният архитект, председателят на просветното дружество и средищният директор. Съветът приема дарения и завещания, одобрява договори за строеж и откриване на летовища, освобождава от отговорност УК и Проверителния съвет. Непосредствената изпълнителна власт е поверена в ръцете на УК, който се избира между членовете на УС. Комитетът организира обзавеждането и продоволствието на летовищата, избира места за тях, ръководи строителството им, назначава и освобождава служителите при фонда и др. Проверителният съвет контролира финансовата дейност на фонда. Състои се от представители на клоновете на БНБ и БЗКБ в Плевен, на областното данъчно управление. От 1936 г. фондът членува в Съюза за закрила на децата в България.
Набирането на средства започва веднага след учредяването на фонда. За времето от 1928 до 1937 г. (включително) в него постъпват 2 934 148 лв. Разходите започват от 1930 г. Фондът подпомага други организации, които уреждат летовища или издържат деца в тях. Предоставени са 194 500 лв., от които 135 хил. лв. са изразходвани за строежи и 59 500 лв. – за издръжка на ученици. Сред дружествата, получили помощи, са д-во “Здравец” в Луковит (16 хил. лв.), Първа прогимназия в Плевен (100 хил. лв.), д-во “Наука и здраве” в Ловеч (22 хил. лв.) и др. Нарастването на средствата дава възможност да се разшири и разнообрази дейността, финансирана от фонда. През 1933 г. се организират първите самостоятелни летовища в с. Камен мост, Троянско, и с. Брусенски ханове (дн. Малък Искър), Тетевенско. Обзаведени са примитивно, с дървени легла и сламеници, а спалното бельо и приборите за хранене се носят от летуващите. През 1936 и 1937 г. се предприема цялостно оборудване на летовищата на фонда, като за целта са изразходвани над 1 млн. лв. За целия период от 1930 до 1937 г. средствата, изразходвани за обзавеждане и поддръжка на летовищата, достигат 2 639 487 лв. Летните ученически колонии се устройват в красиви и здравословни места, като с. Божковци (дн. към гр. Трявна), с. Буйновци, Еленско, с. Бели Осъм, Тетевенско, с. Жълтеш, Габровско, с. Орешак, Троянско, с. Черни Вит, Тетевенско, и др. Ежегодно от фонда се изпращат ок. 30–35 деца и на морско летуване на Галата, Варненско. Почивката за бедните деца е безплатна. В летовищата те спазват строг дневен режим и имат разнообразна храна. Дейността на фонда е една от най-големите подобни инициативи в страната.
Фондът прекратява своето съществуване в края на 1950 г., когато сградите, имуществото и средствата му преминават към отдел “Народна просвета” на Околийския народен съвет в Плевен.

ЦДА, ф. 264 к, оп. 6, а.е. 2751; Днес, № 795, 23 септ. 1938; Устав на фонд “Детски летовища” при Областната училищна инспекция в гр. Плевен. Плевен, 1937.

(P. Стоянова)

Тагове

Назад