Енциклопедия Дарителството

“Д-Р БОРИС АНГЕЛОВ И ЩИЛИЯНА АНГЕЛОВА”

“Д-Р БОРИС АНГЕЛОВ И ЩИЛИЯНА АНГЕЛОВА”

Дарител е БОРИС АНГЕЛОВ НИКОЛОВ (1875 – 29 февр. 1940) – ветеринарен лекар. Роден в Сливен, където завършва гимназия. Следва ветеринарна медицина в Букурещ (Румъния) и Торино (Италия). Завръща се в България през 1901 г., работи в Ямбол, Бургас, Сливен и Хасково като околийски, окръжен и районен ветеринарен лекар. Умира в Сливен.
Тежко болен, на 26 февр. 1940 г. прави завещание. Оставя всичките си средства и целия си недвижим имот в Сливен – къща с двор на ул. “Иречек” № 5, масивна двуетажна постройка с дюкяни на ул. “6 септември” № 14, овощна градина, лозя и др., на Сливенската държавна мъжка гимназия “Добри Чинтулов”. Волята му е с тях да се образува фонд за издръжка на бедни ученици, родени в Сливен, и той да носи неговото име и името на сестра му Щилияна Ангелова (неизв. – 12 окт. 1951). Разпорежда се след неговата смърт вещите в дюкяните да се продадат на търг и получената сума да се внесе във фонда. Наемите от останалите недвижими имоти, както и покъщнината на ул. “Иречек” оставя на сестра си, докато е жива, след което да преминат към фонда. Задължава своята сестра от приходите от имотите да издържа живеещото у тях хранениче (ученичка в VII клас) до завършване на гимназия.
Учителският съвет на Сливенската мъжка гимназия приема дарението на 7 март 1940 г. и изготвя правилник за управлението на фонд “Д-р Борис Ангелов и Щилияна Ангелова”, утвърден от МНП на 18 септ. с.г. Съгласно правилника за основен капитал служи завещаният движим и недвижим имот на стойност ок. 500 хил. лв., като средствата се влагат в ценни книжа. Приходите са предназначени за стипендии на “бедни ученици – българи с примерно поведение и много добър успех, изключително родом от Сливен”. Управлението се поема от учителския съвет на гимназията.
На 30 дек. 1947 г. той дава под наем единия от магазините, който се използва за шивашка работилница. През 1948 г. фондът е одържавен, но директорът на гимназията е упълномощен да продължава да се грижи за имота. През 1951 г. част от вещите на д-р Б. Ангелов са продадени на търг и получената сума от ок. 94 хил. лв. е внесена в БНБ в приход на държавното съкровище по параграф “Ликвидирани фондове”, а сградата на ул. “6 септември” № 14 е дадена под наем.

ЦДА, ф. 177 к, оп. 7, а.е. 150а, л. 199–210; ДА–Сливен, ф. 93 к, оп. 2, а.е. 8, л. 82; ф. 80, оп. 2, а.е. 43, л. 1–44; Изток, № 261, 10 март 1940. (К. Анчова)

Тагове

Назад