Енциклопедия Дарителството

“Д-Р ДИМИТЪР ИВАНОВ ИКОНОМОВ”

“Д-Р ДИМИТЪР ИВАНОВ ИКОНОМОВ”

Дарител е ДИМИТЪР ИВАНОВ ИКОНОМОВ (27 окт. 1877 – 16 авг. 1946) – лекар, общественик. Роден в Сливен. Завършва медицина в Бордо, Франция. Живее в София, където практикува лекарска професия. Началник на санитарната служба при Столичната община. Член на настоятелството на д-во “Милосърдие”. Умира в София.
На 1 окт. 1946 г. неговите сестри Мария М. Мавродиева и Щиляна Ив. Икономова в изпълнение на предсмъртното му желание и по своя воля изпращат на декана на Медицинския факултет на СУ 200 хил. лв. в облигации за образуване на фонд на името на д-р Д. И. Икономов. Те предоставят на университетските власти да определят целите, за които да се употребяват лихвите на фонда. Данни за неговото предназначение и използване не са намерени.
На 9 февр. 1952 г. капиталът му в размер над 230 хил. лв. преминава в държавния бюджет и фондът се закрива.
Д. Икономов е щедър дарител на родния си град. Още приживе дарява на общината в Сливен сграда, в която да се настани домът за възрастни хора. Социалното заведение отваря врати през 1925 г. Съгласно волята му през 1946 г. е учреден още един фонд с капитал от 100 хил. лв. Той също носи неговото име и е в полза на Сливенската мъжка гимназия “Добри Чинтулов”.

ДА–София, ф. 994 к, оп. 2, а.е. 140, л. 1–31; а.е. 142, л. 9; а.е. 159, л. 1–2; ДА–Сливен, ф. 80, оп. 2, а.е. 3, л. 29. (К. Анчова)

Тагове

Назад