Енциклопедия Дарителството

“Д-Р ДРАГИЯ Г. ДЕЛИДЕЛВОВ”

“Д-Р ДРАГИЯ Г. ДЕЛИДЕЛВОВ”

Дарител е ДРАГИЯ Г. ДЕЛИДЕЛВОВ (23 ноем. 1863 – 22 май 1928) – учител, държавен служител, общественик. Роден в Копривщица. Завършва класическа гимназия в София (1884). Учител и директор на четвъртокласното училище в родния си град. През 1887 г. заминава за Ганд (Белгия) да следва педагогика и получава докторат по философия, латинска и гръцка литература. След завръщането си в България е учител в мъжките гимназии в Пловдив (1891–1894), Солун (1894–1896) и София (1896–1900). Директор на Пловдивската мъжка гимназия (1900–1901). Главен инспектор в МНП (1901–1907). Главен училищен инспектор и началник на училищния отдел при Българската екзархия в Цариград (1907–1913). Главен секретар на МНП (1918–1920). Председател на пенсионното д-во “Старини”. Почетен председател на Копривщенската дружба в София. Умира в София.
Тъй като получава гимназиално и висше образование като държавен стипендиант, за “да се отплатя що-годе на държавата за стореното мен добро”, на 24 май 1920 г. завещава на МНП “припечеленото от дългогодишната заплата богатство” – 3-етажна къща в София, на ул. “Струмица”, № 2. Неговата воля е, докато сестрите му са живи, имотът да се дава под наем, който след приспадане на разходите за данъци, ремонт и др. да се разпределя поравно помежду им. След тяхната смърт доходът от къщата или сумата, която би се получила от продажбата ѝ (ако това е по-благоприятно), предлага да се използва за стипендия на младеж, чиито родители са от Копривщица, като дава предимство на наследниците на своите сестри. Ако за тази цел средствата са недостатъчни, те се оставят за капитализиране, докато достигнат нужния размер. Условието, което поставя, е стипендиантът успешно да се представи на конкурсен изпит и да се задължи да “служи на Отечеството си, но не като чиновник, а като работник, за усъвършенстване нашето земеделие, индустрия, търговия и подобни”. В противен случай следва да възстанови средствата. Когато доходът нарасне дотолкова, че се появят излишъци, завещателят препоръчва те да се изпращат на сиропиталището в Копривщица (при наличието на такова) или на ученическата трапезария в същия град.
На 3 авг. 1928 г., няколко месеца след смъртта на д-р Др. Делиделвов, МНП издава заповед, с която учредява фонд на негово име. Той е включен в обединения фонд “Завещатели и дарители”. За капитал служи завещаният имот. Реално Министерството влиза във владение на 11 септ. 1942 г., когато умира и последната му сестра. След като става собственик, МНП предоставя 3-етажната къща, заедно с една по-малка в същия двор, под наем. За кратко време от наеми фондът успява да натрупа капитал, с част от който са закупени акции от Заема на свободата (1945) на обща стойност 430 хил. лв. Липсват сведения той да е бил използван.
Фондът е закрит през 1948 г. с вливането на фонд “Завещатели и дарители” при МНП в държавния бюджет.

ЦДА, ф. 177 к, оп. 4, а.е. 175, л. 1–194; а.е. 376, л. 49–54; Уч. пр., кн. 6, юни 1928, 632– 636. (K. Aнчова)

Тагове

Назад