Енциклопедия Дарителството

“Д-Р ДРАГОМИР АТ. АНТИПОВ И АТАНАС Г. АНТИПОВ”

“Д-Р ДРАГОМИР АТ. АНТИПОВ И АТАНАС Г. АНТИПОВ”

Дарител е АТАНАС ГЕОРГИЕВ АНТИПОВ (22 окт. 1876 – 12 февр. 1936) – учител, математик. Роден в Габрово. Завършва Априловската гимназия (1895) и Физико-математическия факултет на СУ (1902). Учител в Ловеч, Търново и в Механотехническото училище в София. Умира в София.
На 30 дек. 1936 г. съп­ругата на дарителя Ст. Антипова внася завещаната от него сума от 50 хил. лв. на БАН за образуването на фонд в памет на Ат. Антипов и на сина им д-р Драгомир Атанасов Антипов (19 май 1903 – 3 окт. 1933) – лекар. Роден в Елена. Умира в София.
Желанието на дарителя е с лихвите на фонда да се купуват съчинения по хирургия, ушни, носни и гърлени болести за библиотеката на БАН. Фондът се образува на 4 ян. 1937 г. и се управлява от УС на БАН. Към 31 дек. 1938 г. капиталът на фонда е 54 202 лв., към 1 ян. 1946 г. – 72 624 лв. Лихвите на фонда не са използвани. През 1947 г. фондът се влива във фонд “Академия”.
Последните данни за фонда са от 1 ян. 1951 г., когато капиталът му възлиза на 79 948 лв.

НА–БАН, ф. 1 к, оп. 2, а.е. 1105, л. 1–2; Книга за дарителите на БАН…, 327–24.

(Ц. Величкова)

Тагове

Назад