Енциклопедия Дарителството

“Д-Р ГЕОРГИ КОЖУХАРОВ”

“Д-Р ГЕОРГИ КОЖУХАРОВ”

Дарител е ГЕОРГИ ХР. КОЖУХАРОВ (17 септ. 1856 – 11 февр. 1911) – учител. Роден в Батак. Завършва II клас в родното си място (1868). Отрано останал без баща, през 1872 г. постъпва в Пловдивската гимназия като стипендиант на Пловдивското читалище и с материалната помощ на митрополит Панарет. Като ученик става член на Пловдивския революционен комитет. Временен сът­рудник на в. “Македония” (1872) и в. “Право” (1872). Завършва с отличен успех Киевската семинария (1879). В България е назначен за училищен инспектор в Орханийска (дн. Ботевградска) и в Златишка околия. През 1880 г. заминава да следва правни науки в Женева като стипендиант на Румелийската дирекция на просвещението. Завършва университета с диплома “лисансие”. Постъпва в Университета във Фрайбург (Германия), подготвя докторска теза “За произхода и народностите”, която през юни 1884 г. защитава в Женева и получава докторска степен. В България д-р Г. Кожухаров става учител по история в Сливенската мъжка гимназия. В продължение на 10 години е учител и директор. От 1897 г. напуска учителската работа и се отдава на книжовна дейност. Автор на учебници.
Заболял сериозно, на 8 февр. 1910 г. д-р Г. Кожухаров изказва писмено пос­ледната си воля, като завещава на Пловдивското сиропиталище 40 хил. зл. лв. в облигации от БДЗ, оставени на съхранение в Пловдивската БНБ. От лихвите на този капитал да се поддържа сиропиталището. Оставя 10 хил. зл. лв. в облигации на БНБ за строеж на санаториум за гръдоболни учители. Завещава пловдивският книжар В. Ив. Калайджиев, със съдействието на директора на Пловдивската девическа гимназия Добри Стойнов и Койчо Христов – основен учител в Пловдив, да издадат учебници по списък, направен от него. Половината от чистата печалба от продажбата на учебниците да се даде на санаториума за гръдоболни учители. Към завещанието си, на 8 септ. 1910 г. д-р Г. Кожухаров собственоръчно добавя, че на “Българска матица” в Цариград – културно-просветна организация на българите в Македония и Одринско, създадена след Младотурската революция (1908), завещава 10 хил. лв. в облигации за създаване на фонд, чиито лихви да се употребяват за културно-национални цели.
Д-р Г. Кожухаров дава 12 акции от Застрахователно дружество “България” на Сливенската мъжка гимназия за учредяване на фонд, като лихвите да се използват за подпомагане на бедни ученици. През 1940 г. фондът разполага с 38 815 лв. и волята на дарителя се изпълнява ежегодно.
На училището в Батак предоставя 5 хил. лв. в облигации от БДЗ (1892), оставени на съхранение в БНБ, от чиито лихви да се подпомагат бедни ученици.
Липсват други данни за фонда и даренията.

Пашев, Г. Златна книга…, 226–229; Юб. сб. на Сливенската м. гимназия; Изв. ПНС, № 77, 25 септ. 1951, с. 35; Изток, № 272, 26 май 1940; ЕБ. T. 1. С., 1978, с. 515. (И. Шипчанов)

Тагове

Назад