Енциклопедия Дарителството

“Д-Р ХАРАЛАМПИ НЕЙЧЕВ”

“Д-Р ХАРАЛАМПИ НЕЙЧЕВ”

Дарител е ХАРАЛАМПИ НЕЙЧЕВ (неизв. – 9 авг. 1941) – лекар. Умира в София.
На 27 авг. 1941 г. представителката на Противоалкохолния секретариат Александра Монеджикова предава на БАН саморъчно написаното писмо завещание на д-р Харалампи Нейчев и приложения от него чек за 453 хил. лв. Той завещава сумата на БАН за образуването на фонд, чиито лихви да се използват за борба с алкохола.
Волята на дарителя е да се образува комитет от представители на Академията, Медицинския факултет на СУ, Медицинския съвет, Лекарския съюз и Противоалкохолното движение в страната, който да управлява използването на лихвите от фонда.
Фондът е основан през 1941 г. УС на БАН назначава комисия в състав: акад. Ст. Романски и Л. Чакалов, която на 13 дек. 1941 г. изработва наредбата на фонда, предвиждаща приходите му да се разпределят от комисия на 3 години веднъж за издаването и награждаването на трудове на тема “Вредата от алкохола за човека и обществото”.
На 20 февр. 1946 г. за награждаване от приходите на фонда кандидатства Михаил Дяконов с труда си “Най-голямото социално зло – алкохолизмът”, а на 28 февр. 1946 г. – д-р Димитър Даскалов с “Принос към клиничната карта на алкохолните онеироидни състояния”. УС на БАН предоставя трудовете за преценка на комисия в състав: проф. Петко Цонев, проф. Любомир Цветков, д-р Братан Братанов и д-р Рувим Попов. На 28 май 1946 г. комисията определя награда от 5 хил. лв. за труда на д-р М. Дяконов и 10 хил. лв. за д-р Д. Даскалов. През 1947 г. фонд “Д-р Xаралампи Нейчев” става част от фонд “Академия” и награди не са раздадени.
Към 1 ян. 1946 г. фондът има капитал 555 979 лв., към 1 ян. 1947 г. – 571 232 лв. Последните сведения са от 1 ян. 1951 г., когато фондът възлиза на 610 397 лв.

НА–БАН, ф. 1 к, оп. 2, а.е. 1173, л. 1–22. (Ц. Величкова)

Тагове

Назад