Енциклопедия Дарителството

“Д-Р ХРИСТО НИЧЕВ”

“Д-Р ХРИСТО НИЧЕВ”

Дарител е АННА НИЧЕВА (неизв.). Дарението е в памет на рано починалия ѝ съпруг д-р Христо Ничев (24 септ.1863 – 3 ноем. 1907) – лекар. Роден в Тетевен. През 1885 г. завършва Софийската мъжка гимназия. Записва търговски науки в Марсилия (1885). През 1886 г. става редовен студент по медицина в Университета в Лайпциг. След завръщането си в България е назначен за ординатор в Русенската болница, където работи повече от 15 години и стига до поста старши лекар (1891–1907). Урежда терапевтичното отделение в същата болница и се бори с туберкулозата. Автор на статии в наши и чужди медицински списания. Умира Русе.
През 1907 г., след неговата смърт, съпругата му Анна Ничева внася в Русенския клон на БНБ сумата от 4 хил. лв. за образуването на фонд “Д-р Хр. Ничев” при БАН. Волята на дарителката е сумата и лихвите от нея да се използват за награди на автори, написали трудове и изследвания върху борбата с туберкулозата.
Фондът е основан през 1908 г. и се контролира от УС на БАН.
За пръв път наградата е дадена през 1909 г. на д-р Големанов за труда му “Туберкулозата в железниците”. Наградени са още: д-р Г. Баев за “Охтиката у нас и борбата с нея” и д-р Стефанов “Туберкулозата в Борисовградска (Първомайска) околия” (1911); д-р Д. Бараков за “Хранителният режим в българската армия” и “Туберкулозата в V Дунавска дивизия” (1914); д-р Вл. Руменов за “Принос към изучаване гъстотата на белодробната туберкулоза” (1919); д-р Хар. Нейчев за “Туберкулозата” (1920); д-р Гр. Диков за “Говеждата туберкулоза в България” (1921); д-р Вл. Руменов за “Туберкулозата в градовете” и “Гъстотата на туберкулозата в България и борбата с нея”; д-р Г. Данев за “Влияние на бременността у туберкулозните жени” (1931). От 1932 г. фондът е оставен за капитализиране съгласно чл. 2 от общата наредба за даване награди от фондовете при БАН.
Размерът на капиталите към 31 дек. 1922 г. е 4 хил. лв., към 31 дек. 1931 г. – 4020 лв., към 31 дек. 1933 г. – 3810 лв., към 1 ян. 1946 г. – 9068 лв. През 1947 г. фондът се влива във фонд “Академия”.
Последните сведения са от 1 ян. 1951 г., когато капиталът възлиза на 10 361 лв.

НА–БАН, ф. 1 к, оп. 2, а.е. 1176, л. 1–130; ЛБКД за 1908, № 9, C., 1909, 21–24; ЛБКД за 1909, № 10, C., 1910, 21–24, 60–61; ЛБАН за 1911, № 1, С., 1914, 121–122; ЛБАН за 1912–1913, № 2, C., 1915, 102–103; ЛБАН за 1914, № 3, C., 1916, 116–117; Книга за дарителите на БАН…, 18–23. (Ц. Величкова)

Тагове

Назад