Енциклопедия Дарителството

“Д-Р ХРИСТО СПАСОВ”

“Д-Р ХРИСТО СПАСОВ”

Дарител е ХРИСТО СПАСОВ (17 март 1864 – неизв.) – ветеринарен лекар. Роден в с. Катунско Конаре (дн. Ягодово), Асеновградско. Жител на Стара Загора.
С молба от 5 апр. 1943 г. д-р Хр. Спасов се обръща към областния училищен инспектор в града с думите: “Знам, като човек съм гостенин на земята майка и вече чувствувам, че дните на моя земен живот са съкратени” и изразява желание да увековечи паметта на рода си, като дарява сумата 250 хил. лв. за образуване на фонд при МНП на негово име. От лихвите на капитала да се подпомага основното училище в родното му село. Д-р Хр. Спасов иска да се поставят на видно място в училището неговият портрет и този на покойния му баща Спас Динов, а след смъртта му ежегодно на Рождество Христово да се извършва панихида в тяхна памет.
На 16 апр. 1943 г. дарената сума е внесена в Старозагорския клон на БНБ. Фондът е основан със заповед на министъра на народното просвещение от 27 апр. 1943 г. и влиза във фонд “Завещатели и дарители”. Съгласно волята на дарителя лихвите на капитала ежегодно се отпускат на директора на основното училище в с. Ягодово, Асеновградско, и се използват за купуване на дрехи, обувки и учебни пособия на бедни и трудолюбиви ученици, а остатъкът се изразходва за осигуряване храна на бедни деца. Разходите стават с решение на учителския съвет и се отчитат пред бюджетно-отчетния отдел на МНП.
Към 1 ян. 1948 г. фондът разполага с 295 хил. лв. и като част от фонд “Завещатели и дарители” при МНП се влива в държавния бюджет.

ЦДА, ф. 177 к, оп. 1, а.е. 89, л. 42; оп. 4, а.е. 342, л. 1–11. (М. Тодоракова)

Тагове

Назад