Енциклопедия Дарителството

“Д-Р ИЛАРИОН А. БУРОВ”

“Д-Р ИЛАРИОН А. БУРОВ”

Дарител е ИЛАРИОН А. БУРОВ (24 апр. 1873 – 19 окт. 1931) – лекар, банкер, общественик. Роден в Лясковец. Завършва медицина в Тулуза и специализира в Париж. След завръщането си в България е назначен за полкови лекар в Свищов (1900–1906). През 1911 г. е избран за общински съветник в Русе, а през 1915–1916 е кмет на града. По време на Балканската (1912–1913) и I световна война (1915–1918) е военен лекар. Съдружник във фамилната фирма “Д. А. Буров и сие”. Член на Народната и Обединената народно-прогресивна партия, в която заема ръководни постове.
Професионално и граждански ангажиран със здравеопазването в Русе, воден от желанието да бъде полезен на своите съграждани и “да подпомогне общината в нейното стремление да облекчава и успешно задоволява нуждите на гражданите от болнична помощ”, завещава в полза на Общинската болница в града 5 хил. акции от БТБ с номинална стойност 500 хил. лв. Волята му е годишните дивиденти от тях да се използват за закупуване на бельо, легла и хирургически инструменти. Условието, което поставя, е болницата да носи неговото име, а общината да се грижи за неприкосновеността на капитала.
На 8 февр. 1932 г. съпругата му Марийка Бурова уведомява кмета на Русе за завещанието. На 28 март с.г. на сесия на Общинския съвет дарението е прието и е учреден фонд “Д-р Иларион А. Буров” при Общинската болница в града. На 31 с.м. акциите са внесени в БНБ – Русе.
Други данни за фонда не са намерени.

ЦДА, ф. 177 к, оп. 4, а.е. 200, л. 113; ДА–Русе, ф. 59 к, оп. 1, а.е. 120, л. 1–4; 125 години Русенска община, 288–289; Русенска поща, № 333, 18 дек. 1931.

(К. Анчова)

Тагове

Назад