Енциклопедия Дарителството

“Д-Р ИВАН ЯНАКИЕВ”

“Д-Р ИВАН ЯНАКИЕВ”

Дарител е ЯНАКИ ГОЧЕВ (неизв.) – жител на Харманли.
На 6 март 1931 г. Я. Гочев връчва на директора на Свиленградската непълна смесена гимназия сумата 10 хил. лв. с молба да се образува фонд на името на покойния му син д-р Иван Янакиев (24 авг. 1901 – 9 окт. 1930) – лекар. Роден в Харманли. Завършва гимназиално образование в родния си град. През 1920 г. постъпва в Медицинския факултет в Грац (Австрия). След завръщането си в България през 1926 г. е назначен за градски и карантинен лекар, а по-късно преминава на свободна практика в Свиленград, където умира.
Волята на дарителя е от лихвите на фонда да се лекуват болни бедни ученици от гимназията, а в случай че по една или друга причина гимназията бъде закрита, фондът трябва да се предаде на прогимназията.
Учителският съвет на заседанието си от 7 март. с.г. приема дарението и основава фонд “Д-р Иван Янакиев” при гимназията. Фондът се управлява от учителския съвет. На 16 март 1931 г. е приет устав за неговото управление, според който в края на годината при публичния акт на училището директорът дава отчет за неговото състояние. Капиталът се внася в БЗБ на текуща сметка. Учителският съвет определя случаите, при които могат да се използват средствата. Ако се наберат неизползвани лихви, по съвета на лекар може да се изпрати на летуване нуждаещ се беден ученик.
Други данни за фонда не са открити.

ЦДА, ф. 177 к, оп. 4, а.е. 87, л. 1–8; ДА–Хасково, ф. 214 к, оп. 2, а.е. 4, л. 33–38.

(M. Tодоракова)

Тагове

Назад