Енциклопедия Дарителството

“Д-Р КАТЯ ИЛ. ЧОЛАКОВА”

“Д-Р КАТЯ ИЛ. ЧОЛАКОВА”

Дарителка е МАРИЯ ИЛИЕВА ЧОЛАКОВА (неизв.).
На 23 ноем. 1942 г. М. Чолакова съобщава на БАН, че внася 40 хил. лв. за образуването на фонд в памет на дъщеря си д-р Катя Илиева Чолакова (неизв. – З септ. 1942) – лекар. Волята на дарителката е с лихвите на фонда да се награждават трудове из областта на медицината и сърдечните болести.
Фондът е образуван на 10 дек. 1942 г. въз основа на доклада и приложената към него наредба, изработена от д-р Ст. Данаджиев и проф. д-р К. Пашев. Управлява се от УС на БАН, закупуват се шестмесечни купони за срок от 5 години от БЗКБ. Награди от фонда не са давани. Към 1 ян. 1946 г. капиталът на фонда е 45 430 лв.
През 1947 г. фонд “Д-р Катя Ил. Чолакова” се влива във фонд “Академия”. Последното сведение е от 1 ян. 1951 г., когато фондът възлиза на 53 263 лв.

НА–БАН, ф. 1 к, оп. 2, а.е. 1208, л. 1–4. (Ц. Величкова)

Тагове

Назад