Енциклопедия Дарителството

“Д-Р КОНСТАНТИН ПАШЕВ”

“Д-Р КОНСТАНТИН ПАШЕВ”

Дарител е КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВ ПАШЕВ (18 февр. 1873 – 10 ян. 1961) – лекар офталмолог, действителен член на БАН, академик (1938). Роден в Сливен. Завършва медицина в Лион, Франция (1898). Специализира очни болести в Париж (1898–1899), Берлин (1903–1904) и Лондон (1905–1906). Асистент в клиниката на английския офталмолог Коатц при Лондонската кралска болница (1906). Специализира във всички по-известни клиники в Европа. Редовен професор (1919) и декан на Медицинския факултет на СУ (1923–1924). Основател и директор на Университетската очна клиника (1920–1941). Създател и ръководител на Института по обществена медицина и хигиена (1948–1960) и Българското офталмологично дружество (1927). Един от основателите на Съюза на слепите в България (1921) и на първото предприятие за труд и професионално обучение на слепите. Почетен член на Академията за медицински науки в Палермо (1918), член-кореспондент на Баварската академия на науките в Мюнхен (1938), почетен член на института “Бараке” в Барселона (1945). Член на международни медицински и офталмологични дружества. Носител на наши и чуждестранни почетни отличия и звания. Редактор на сп. “Офталмологичен преглед” (1933–1934) и “Летописи на лекарския съюз в България” (1920). Автор на 457 публикации по офталмология. Умира в София.
На 23 ноем. 1943 г. д-р К. Пашев внася в касата на БАН 112 хил. лв. – 111 хил. лв. в облигации от БДЗ (1941 ) и 1000 лв. в брой за образуването на фонд на негово име.
Волята на дарителя е от лихвите на фонда на 2 години да се дават награди за оригинални научни трудове по офталмология и биология, свързани с наследствеността, микробиологията, биохимията и цитологията. Наградите да се раздават на 20 ян. – деня, в който през 1920 г. е открита Университетската очна клиника. С нераздадените суми за награди да се закупуват съчинения по офталмология за Академичната библиотека, като името на дарителя се вписва на корицата.
На 30 ноем. 1943 г. УС на БАН приема дарението и натоварва комисия в състав: акад. К. Пашев, проф. К. Колушки и проф. С. Ангелов, да изработи наредба за управлението на фонда. По решение на УС награди не са раздавани.
Към 1 ян. 1946 г. фондът разполага със 123 139 лв., към 1 ян. 1947 г. е включен във фонд “Академия” и капиталът му възлиза на 131 443 лв.
Последните сведения за фонда са от 1 ян. 1951 г., когато капиталът му възлиза на 143 641 лв.

НА–БАН, ф. 1 к, оп. 2, а.е. 1181, л. 1–6; ЛБАН за 1935–1936. № 19, С., 1940, 35–56; ЛБАН за 1937–1938. № 21, C., 1941, 55–56; ЛБАН за 1939–1940. № 23, C., 1943, 101–204; 100 години БАН…, 526–528; ЕБ. Т. 5, с. 117. (Ц. Величкова)

Тагове

Назад